Handläggningstiden för omprövning av taxering

2016-08-02 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej hur lång tid ska det ta att få svar på en omprövning av en sköntaxering ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteverket kan inte lämna någon generell uppgift om hur långa handläggningstiderna för omprövningsärenden är i nuläget. Handläggningstiderna varierar nämligen, bl. a beroende på om ärendet avser ett företag eller en privatperson.

Om du redan har lämnat in en begäran om omprövning, och blivit tilldelad en handläggare, ska du i din bekräftelse ha fått handläggarens direktnummer. Du kan då kontakta handläggaren direkt för att få närmare information om hur länge du kan förväntas få vänta på beslut. Om du inte tilldelats någon handläggare kan du kontakta Skatteupplysningen på 0771-567 567. Du kan då lämna närmare uppgifter om vad ärendet avser och därigenom få ett mera detaljerat svar.

Lycka till!

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (172)
2020-09-18 Under vilka förutsättningar anses en fysisk persons rörelse utgöra en näringsverksamhet?
2020-09-10 Beskattas inkomster från en bodelning?
2020-09-10 Beskattningstidpunkt för utdelning
2020-09-01 När anses man bedriva bolag och får man sälja vidare gamla flaskor?

Alla besvarade frågor (84437)