Handläggningstid för försäkringsärende

2015-05-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag hade inbrott i februari i år och blev bestulen på dyrbara elektriska föremål (dator, spelkonsol). Polisen tillkallades och en anmälan gjordes på plats både för brotten och för ett försäkringsärende. Efter att ha bifogat alla nödvändiga dokument som styrker på min äganderätt för de stulna föremålen samt en fullmakt för förundersökningen. Så har mitt försäkringsbolag nu bytt handläggare. Detta efter en total handläggartid på 3 månader i skrivande stund samt utan min vetskap då jag själv har fått ringa till dem och fråga efter ärendets status. Efter att ha pratat med den nya handläggaren tas det upp att ärendet skall gå igenom "djupare kontroller" och jag citerar; "stickprovskontroll", skall göras. Vad är min rätt i detta fall och varför tillåts de att bolla runt med detta ärende och utan att informera mig om att de byter handläggare till en annan enhet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Enligt Försäkringsavtalslagen ska skaderegleringen ske "skyndsamt". Det framgår av 7 kap 1 § FAL, se här. I samma paragraf kan vi läsa att en månad efter att du anmält skadan och lagt fram all bevisning som behövs för handläggningen bör försäkringsbolaget betala ut ersättning. Om de inte gör det kan du ha rätt till dröjsmålsränta från och med den dagen då de borde ha betalat, se slutet av andra stycket i ovannämnda paragraf.

Denna frist börjar löpa när det är klart att ett försäkringsfall ligger vilket det låter som att det gör i det här fallet. Vissa ärenden som kräver utredningar (t.ex. på grund av misstanke om försäkringsbedrägeri) kan naturligtvis ta längre tid och då är det motiverat, men att inte höra av sig på tre månader är inte förenligt med lagen.

Din sanktion gentemot bolaget är således att kräva dröjsmålsränta från och med en månad efter att du skickat in alla nödvändiga underlag. Räntan är referensräntan + 8 procentenheter, för närvarande 0 % + 8 % = 8 %.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Annars får du gärna kommentera så hjälper jag dig vidare.

Vänliga hälsningar,
Thomas Borgenfalk

Thomas Borgenfalk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81741)