Handläggning av ärende hos myndighet

2016-09-27 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Min faster 94 år och dement uppfyller kriterierna för äldreboende + vill själv till äldreboende. Utredningen förhalas m. m. Tjänstefel hos socialen? Jag vill bara att faster ska få värdig sista tiden i livet. Vem kan hjälpa mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Både socialtjänstlagens äldreomsorg och hälso- och sjukvårdslagen är en del av den svenska välfärden som ställer den enskilde människans behov av omsorg och vård i centrum. Dessa lagar reglerar bland annat bestämmelser om vård i hemmet, vård på äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om personen i fråga inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

I 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (SoL) (här) framgår att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Enligt 5 § ska socialnämnden också verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (här).

Först och främst måste en ansökan göras hos kommunen för att få reda på om ett bistånd blir beviljat. Socialnämnden ansvarar för att ansökan prövas, så kallad biståndsbedömning. Mitt tips till dig är att kontakta socialnämnden på nytt för att veta hur handläggningen går. Kommunen har ett ansvar att handlägga ett ärende för en enskild part så snabbt och effektivt som möjligt. Det är en skyldighet som kommunen har och detta framgår av förvaltningslagen (FL) (här).

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO (justiteombudsmannen) där vem som helst kan göra en anmälan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det är något mer du funderar på är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?