Hämtning till förhör

Hej ! Jag är kallad till förhör för bidragsfusk och jag befinner mig inte i landet utomlands. Kan jag vill efterlyst för det? Eller bli stoppad i flygplats?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör skyldigheten att infinna sig till förhör under en förundersökning (brottsutredning).

Skyldigheten att infinna sig till förhör under pågående förundersökning finns reglerad i 23 kap. rättegångsbalken (RB). Under en förundersökning, får förhör hållas med varje person som antas kunna lämna någon upplysning av betydelse av utredningen (23 kap 6 § RB).

En person som utan giltig orsak inte följer en kallelse att inställa sig till ett förhör, får hämtas till förhöret, om förhöret har satts ut att hållas på en plats inom en väglängd av tio mil från den plats där han eller hon har sin bostad eller vid kallelsens mottagande uppehöll sig (23 kap. 7 § första stycket RB). Möjligheten för dig att bli hämtad till förhör är alltså beroende av var någonstans du har din bostad samt var du befann dig någonstans då du fick din kallelse till förhör.

Hämtning till förhör får dock ske oavsett väglängd när det är av synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger rum (23 kap. 7 § tredje stycket RB). För att hämtning i sådana situationer ska få ske krävs dock starka skäl och denna bestämmelse ska användas restriktivt. Det ska i princip vara omöjligt att fortsätta att driva förundersökningen framåt utan att hålla förhöret med dig. Det måste också göras en bedömning om det är proportionellt att du blir hämtad till förhöret och det ska inte gå att uppfylla behovet av förhöret i utredningen på annat sätt än att hålla förhöret med dig. Det ska också alltid övervägas först om förhöret kan hållas på en plats som ligger inom tio mil från den plats där du har din bostad eller där, då du fick kallelsen, befann dig.

Hämtning till förhör är en åtgärd främst avsedd att användas för att hämta personer som är misstänkta för brott till förhör. Hämtning till förhör av andra personer får därför endast ske när det finns skäl av särskild vikt för en sådan åtgärd (23 kap. 7 § fjärde stycket RB). Det krävs därför starka skäl för att hämtning till förhör ska få ske, oavsett avstånd, om personen inte är misstänkt för något brott och sådan hämtning får därmed bara ske i undantagsfall.

Avslutningsvis vill jag säga att om hämtning till förhör inte kan ske i ditt fall finns det ingen anledning till att du skulle bli efterlyst eller stoppad vid en flygplats endast på grund av att du blivit kallad till förhör.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo