FrågaSTRAFFRÄTTNödvärn och annan ansvarsfrihet11/09/2016

Hämndaktioner

Om jag blivit utsatt för ett grovt brott av en person men inte anmält det (av den enkla anledningen att det, med polisens och rättstatens begränsade förmåga, aldrig skulle leda till en fällande dom) och sen nu, år senare, skulle möta min gärningsman på stan exempelvis och be han ta sitt liv. Skulle det då räknas som olaga hot? Alltså, om jag ber min gärningsman ("jag ber dig, ta ditt liv") skulle det räknas som ett brott från min sida? Eller finns der någon slags rättfärdighet från min sida om jag ber min gärningsman att ta sitt liv då han genom sina gärningar nästan fått mig att ta mitt? Spenderat tusentals kronor och otaliga timmar i terapi för att kunna stå på benen igen, kan det på något sätt rättfärdiga, juridiskt, att jag ber han att ta sitt liv om jag skulle möta honom? Jag förstår att det kan spela in hur jag uttrycker mig men är inte övertgad om det gör någon riktig skillnad om jag i slutändan ändå ber min gärningsman att ta sitt liv eller skadar honom utan att ha anmält brotter han begick mot mig.

Min fråga är rent hypotetisk, det har alltså inte skett, men jag vill veta vad jag, med lagen i ryggen, har rätt att göra eller säga om jag skulle hamna i den situationen att jag skulle möta min gärningsman.

Tack vänligast för svar

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att det du vill ha svar på är om du kan göra något brottsligt (oavsett vilket brott det rör sig om) mot en person som tidigare förövat brottslig gärning mot dig.
Det finns ett par omständigheter som kan rättfärdiga brottsligt agerande. Sådana rättfärdigande omständigheter återfinns exempelvis i Brottsbalken 24 kap.

Du har ingen rätt att skada gärningsmannen, genom psykisk eller fysisk påverkan. Det är inte rättfärdigat att utöva ”hämndaktioner”. Det enda som kan rättfärdiga ditt agerande är om någon brottslig gärning pågår, och du agerar för att avvärja den brottsliga gärningen. Att skada din gärningsman i efterhand är alltså inte lagligt.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?