Hämnas brottslig gärning?

Om du är sent ute en kväll och en man kommer fram med ett vapen och säger "ge hit pengarna!" och du sedan ger gärningsmannen pengarna och personen då springer iväg. Kan man då springa efter då man såg att det var en leksakspistol för att "ge personen vad han tål"? Då inget våld har använts, utan endast hot, bör man väl ej få slå personen?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Som jag tolkar din fråga så undrar du om man kan hämnas på någon för en brottslig gärning som denne begått mot en, och svaret på den frågan är nej. Staten har ensam rätt i Sverige att utmäta straff för brottsliga gärningar.

I scenariot som du beskriver så behövs mer information för att kunna ge ett någorlunda säkert svar på hur en domstol skulle bedöma det som skett. Man kan som tumregel säga att man inte gärna kan använda mer våld mot gärningsmannen än vad denne utövat mot en själv.

Man kan använda våld mot andra och undgå straffrättsligt ansvar under vissa förutsättningar. Detta är t.ex. att man agerar i nödvärn, vilket tillåter att man använder våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att avvärja ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp. Man kan också använda våld om man på bar gärning försöker återta stulet gods eller om man försöker göra ett envarsgripande.

Ifall man använder mer våld än vad dessa bestämmelser medger (en bedömning huruvida våldet varit försvarligt eller ej) så har man en sista möjlighet att ursäktas genom bestämmelsen om s.k. excess; att man haft svårt att besinna sig. 

Översiktligt kan ansvarsfrihetsgrunderna, som de kallas, presenteras så följer:

  • objektiva ansvarsfrihetsgrunder - inbegriper bl.a. nödvärn och nöd. Man utgår från de faktiska omständigheterna, och inte vad som uppfattats av den som agerat i nödvärn.
  • subjektiva ansvarsfrihetsgrunder - inbegriper bl.a. att man trott att en objektiv ansvarsfrihetsgrund har förelegat.
  • excess - gäller både om en objektiv ansvarsfrihetsgrund förelegat, eller om man trott att så var fallet.

Avslutningsvis bör det sägas att det här enbart har varit en mycket kort översikt över hur det fungerar med straffansvar inom svensk straffrätt, och att mitt svar bara har skrapat på ytan av ämnesområdet. Reglerna om allmänna grunder för ansvarsfrihet hittar man i Brottsbalkens 24:e kapitel.

Vänligen,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo