Hamnar jag i registret om anmälan läggs ner?

FRÅGA
Hej, Tack för en bra tjänst! Ska köra en kort vers.Jag har varit i en relation, som urartade. Mer ett triangeldrama, där ett av mina är inblandade. Jag och min "nuvarande" har haft det turbulent en period där jag blivit anklagad för både det ena och det andra ( falska anklagelser ) och personliga påhopp ( verbalt ), kränkningar och lite av psykisk terror. Jag försökte prata med människan men lyckades ej under månader om dessa anklagelser. För ett tag sedan så var jag ute på promenad, lyckades se dom två tillsammans och sedan närmade jag mig honom och försökte prata och fråga vad som pågår med dessa personliga påhopp och anklagelser. Han stod och skrek på mig och jag försökte prata, han puttade bort mig och jag sparkade till han på benet. Ett mindre tumult bröt ut han skrek och puttade bort mig och jag sparkade till igen, sedan fortsatte hans provokationer och jag örfilade honom. Detta på öppen gata. Jag skäms otroligt mycket för allt, men kan inte få det ogjort. Polisen kom dit, pratade med oss båda, jag fick ej berätta min version fullt ut, & jag erkände på plats vad jag gjort. Det fanns även ett vittne som polisen pratade med. Polisen berättade för mig att en anmälan kommer att göras, men att läggas ned då han inte vill anmäla mig. Men att man gör en anmälan för att det finns ett vittne.Polisen sa också att jag skulle vara försiktig, för skulle något liknande ske igen så kommer jag att sitta i fängelse och att jag slipper det nu. Vad sker nu? Hamnar jag i register?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Polisen är skyldig att vidta åtgärder om en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, vilket verkar ha hänt i ditt fall. En örfil kan utgöra ringa misshandel och är därmed straffbart om domstolen finner det tillräckligt allvarligt efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter.

Register
Det finns två olika sorters register som förknippas med brottslighet, belastningsregistret och misstankeregistret.

För att hamna i belastningsregistret krävs det en dom, beslut, strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot eller åtalsunderrättelse, vilket inte du inte fått. För att en person ska hamna i misstankeregistret krävs det att personen är skäligen misstänkt. Enligt 23:18 rättegångsbalken kommer polisen kontakta personen om denne är skäligen misstänkt.

Din fråga
Som jag tolkar din fråga så kommer du inte att hamna i något register. Angående din fråga gällande fängelse så kan jag inte ge ett klart svar då domstolen kommer göra en samlad bedömning av det enskilda fallet. En örfil kan utgöra en ringa misshandel, men min bedömning är att en enstaka örfil inte räcker för att dömas till fängelse.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll