Håller muntliga avtal i domstol?

2018-07-28 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hur håller muntliga avtal sig i domstolen om de kan styrkas av en tredje part?Jag hade en rumskompis som skulle betala X kronor i månaden men som flyttade ut efter två veckor. Jag begärde då halva av det jag begärde i månaden. Detta vägrar hon betala och jag är inställd på att ta detta till Kronofogden och möjligen domstol där jag också begär att hon betalar alla avgifter runt domstolen.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtal kan slutas både muntligt och skriftligt och är lika bindande. Den största nackdelen med muntliga avtal är att det är den som påstår att ett sådant finns också har bevisbördan. Med bevisbördan menas att du är den som måste visa att avtalet funnits. Om ni hamnar i domstol är beviskravet att det ska vara styrkt, vilket är ett högt ställt beviskrav.

När du inlämnar bevisning till domstolen, eller kallar vittnen för ändamålet, kommer domstolen att göra en bevisvärdering. Bevisvärderingen innebär att domstolen kommer att avgöra vilket bevisvärde vittnesmålet har och om det räcker till för att nå upp till att du styrkt ditt ärende. Det går således inte att besvara din fråga med att det alltid räcker med någon som vittnar om att det ingåtts ett muntligt avtal och vad avtalet innebar.

Om du stämmer din f.d. rumskompis till domstol är huvudregeln att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Ett förenklat tvistemål är mål som rör tvister uppenbart understigande ett halvt prisbasbelopp, f.n. 23.250kr (1 kap. 3 d § RB). Detta innebär att om ditt krav avser mindre än 23.250 kr kan du inte få betalt för alla rättegångskostnader även om du skulle vinna. Avser tvisten ett högre belopp kan förlorande part däremot i slutändan bli betalningsskyldig för motpartens kostnader fullt ut. Det innebär även att om du inte kan styrka att avtalet funnits kan du vara den som blir betalningsskyldig.

Mitt råd till dig är att tänka efter mer än en gång innan du stämmer din f.d. rumskompis. Att du har ett vittne som vittnar till din fördel betyder inte per automatik att du kommer att vinna ditt mål. Muntliga avtal är väldigt svåra att bevisa. Vill du undersöka dina möjligheter närmre kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister hos Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97716)