Halkar på kommunens mark, skadestånd?

FRÅGA
Om jag halkar på en yta som kommunen skulle ha saltat och skadar mig, är det kommunen som blir skadeståndsansvariga eller personalen/företaget som kommunen anlitat för att sandat?
SVAR

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan aktualiserar skadeståndslagen.

Kommunen har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark som de äger, 2 kap. 1 § skadeståndslagen.I första hand bör kommunens skadeståndsskyldighet utredas.

Vad som krävs för att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldiga är följande:- En skada ska ha uppkommit,- Skadan ska ha orsakats av kommunen, och
- Kommunen ska ha varit vårdslösFörutsatt att du faktiskt har ådragit dig en skada samt att kommunen har ansvar för att salta ytan återstår det att bevisa att kommunen varit vårdslös i sin underlåtenhet att salta.Har kommunen vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att exempelvis sanda eller salta marken? Finns en särskild underhållsplan för hur detta ska skötas? Har ytan varit osaltad under en längre tid? Sker många olyckor vid den aktuella platsen?

Om kommunen inte saltat eller sandat en väg som de varit skyldiga att göra, då har de varit vårdslösa.

För en bättre bedömning krävs mer information om de faktiska förhållandena på ytan men jag hoppas att dessa frågeställningar kunnat vägleda dig i skadeståndsfrågan.Om kommunen bedöms ha varit vårdslös ska det dessutom finnas ett orsakssamband mellan skadan och vårdslösheten.

Alltså, att halkskadan uppkom på grund av kommunens underlåtenhet att inte sanda eller salta ytan. Det ska därtill visas att skadan skulle undvikits om ytan hade saltats eller sandats.Skadeståndsersättning

Om du har rätt till skadestånd kan du kräva ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men. Tanken med denna reglering är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Olycksfallsförsäkring

Anmäl din skada till de försäkringsbolag du har, detta kan vara både privat eller genom gruppförsäkring via exempelvis arbetsgivare eller fackförbundHur du ska gå tillväga med ditt skadeståndsanspråk

Kontakta kommunen och förklara vad som hänt, att du halkade för att de underlåtit att sanda eller salta ytan och att detta orsakat dig en skada.

I bästa fall löser det sig genom kontakten med kommunen. Men om kommunen inte skulle anse sig som ersättningsskyldiga får du väcka talan i domstol. För vidare hjälp med detta kan du kontakta en jurist.

Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här.Sammanfattning

Du har rätt att kräva ersättning men kommunen är endast skyldig att ersätta dig om de varit vårdslösa och därigenom vållat skadan.
Hoppas detta var svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (95919)