FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal29/03/2022

Hälftenägare till hus. Kan man tvinga den andra att sälja?

Min son och hans sambo äger en villa till hälften var. De har varit sambo i 29 år och villan köptes 2004 för gemensamt bruk. Min son har velat separera i flera år men sambon nekar försäljning av villan. Hon har inte möjlighet att lösa ut min son ur denna. Hon kräver att få bo kvar och att min son ska fortsätta betala alla kostnader för villan som han gjort i alla år. Två söner bor kvar hemma. De är 22 år och vägrar också att flytta. Hur få en rimlig lösning på problemet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns något sätt att sälja huset mot sambons vilja.

Din son och hans sambo är delägare av huset, med tanke på att de äger hälften var. Huset är således samägt, vilket aktualiserar samäganderättslagen (SamL, se 1 §).

Enligt 6 § SamL kan en delägare kräva att egendomen säljs på offentlig auktion. Således kan man framtvinga en försäljning av huset. Här måste dock en sak förtydligas. Detta innebär inte att din son kan kräva att hans sambo köper ut honom. Han kan endast kräva att huset säljs till fullo, till den person som lämnar det högsta budet.

Jag hoppas att du har fått svar på frågan.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare