Hål i jacka - reklamation

2016-10-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag har en frågaJag köpte en jacka häromdagen för 2700 men sen så märkte vi att de fanns ett hål på den men vi har klippt av prislappen men vi har kvittoKan man byta den då?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag utgår ifrån att du har köpt jackan av ett företag i egenskap av konsument. Det är i sådana fall konsumentköplagen (KKL) som gäller, se 1 § 1 st KKL.

Fel enligt konsumentköplagen föreligger bland annat om varan (jackan) inte stämmer överens med vad som avtalats eller avviker från vad du som köpare med fog kunnat förvänta dig, se 16 § 1 st och 3 st KKL. Eftersom det är hål i din jacka får den anses vara felaktig.

Säljaren svarar för fel som funnits då du köpte jackan, trots att felet visar sig först senare, se 20 § 1 st KKL. Ett fel som visar sig inom 6 månader från köpet anses ha funnits vid köpet, så länge säljaren inte kan bevisa motsatsen, se 20a § KKL. Av din fråga framgår att du köpte jackan häromdagen, felet har således visat sig inom 6 månader. Säljaren måste då göra det sannolikt att felet uppkommit efter köpet på grund av vanvård, olyckshändelse eller onormalt brukande från din sida, för att du inte ska kunna göra påföljder gällande.

Lyckas inte säljaren göra ovanstående scenario sannolikt, kan du kräva omleverans (alltså att få en ny jacka), se 22 § KKL. Detta gäller även fast du har klippt bort lappen. För att kunna göra en påföljd gällande krävs att du reklamerar, dvs ger säljaren ett meddelande om felet, inom skälig tid efter det att du märkt hålet, se 23 § 1 st KKL. Reklamerar du inom 2 månader efter att du märkte hålet, kommer den reklamationen anses vara i rätt tid, se 23 § 2 st KKL.

Du har rätt att kräva att säljaren ger dig en ny jacka, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, se 26 § 1 st KKL. I detta fall kommer det med allra största sannolikhet inte att bedömas innebära en oskälig kostnad att byta din trasiga jacka mot en hel. Säljaren kan dessutom inte vägra att byta jackan bara för att denne hellre vill laga hålet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1134)
2021-01-25 Reklamation vid felaktig vara
2021-01-25 Garanti vid fel i vara
2021-01-23 Konsumentens rätt till hävning efter flera reparationsförsök vid fel på vara
2021-01-23 Kan jag häva ett bilköp?

Alla besvarade frågor (88449)