Häktningsförfarandet

FRÅGA
Hur går ett häktningsförfarande till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är åklagaren som beslutar om en person ska bli häktad. Det måste då föreligga sannolika grunder och skäl för att personen som begärs häktad är skyldig till brottet som ligger bakom häktningen. Brottet i sig måste vara av sådan art att det ger fängelse i minst ett år. Det måste även finnas risk att personen, om den inte häktas, kan komma att försvåra utredningen genom att avvika, undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen. Det är som sagt åklagaren som begär att en person ska bli häktad men det är domstolen som efter domstolsförhandling beslutar om häktning ska ske. Häktningen får vara i högst 14 dagar sedan måste ny häktningsförhandling hållas. Det finns ingen max gräns för hur många gånger man kan begära om ny häktningsförhandling. Men om domstolen inte finner tillräckliga skäl för att en person ska vara häktad så släpps denne på fri fot.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (220)
2020-11-30 Får butikspersonal gripa personer som är misstänkta för ringa stöld?
2020-11-28 Häktning oberoende av brottets beskaffenhet
2020-11-26 Hur kommer man i kontakt med någon i häktet?
2020-11-26 Är man fri från misstankar om man frisläpps från anhållande?

Alla besvarade frågor (86934)