Häktning vid grov narkotikasmuggling

FRÅGA
Medans jag befann mig i utlandet så har en vän till mig blivit häktad för grov narkotikasmuggling av tullen i Malmö. Nu efter flera månader så har även jag blivit misstänkt för grov narkotikasmuggling och har även haft en husrannsakan av tullen i Malmö och även fått kännedom om att jag är häktad i min frånvaro?!Det jag i dagsläget vet är att det är någon mobiltelefon och min “vän" som bidragit till att jag också nu blivit misstänkt för grov narkotikasmuggling, men jag undrar egentligen på vilka grunder jag kan bli det? Jag har inte smugglat denna narkotika ihop med den andra misstänkta som blev tagen på bar gärning av tullen i Malmö. Jag har inte varit drivande i att smuggla denna narkotika eller på något sätt bidragit exempelvis ekonomiskt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. En person kan häktas i sin frånvaro om polisen ännu inte kunnat gripa personen vilket också föranleder efterlysning.. 24 kap 1 § Rättegångsbalken (RB) föreskriver att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som föreskriver ett års fängelse får häktas om något av nedanstående förhållanden är uppfyllda

om det finns risk att den misstänkte avviker, eller på något annat sätt undandra sig lagföring eller straff genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Vidare framgår att om brottet inte föreskriver lindrigare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Av 6 § lag om straff för smuggling framgår att om brottet är att anse som grovt, döms man till fängelse i lägst två år och högst sju år. Alltså råder det obligatorisk häktning för din del. Att du är misstänkt innebär inte att du nödvändigtvis behöver bli dömd. Vid häktning måste åklagaren presentera någon form av bevisning som indikerar att du kan anses som misstänkt. I dagsläget går det tyvärr inte att säga så mycket.

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (259)
2021-10-18 Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud
2021-10-17 Kan man ta reda på om någon suttit häktad?
2021-09-29 Häktning vid grov narkotikasmuggling
2021-09-28 Vad gäller om man blivit frihetsberövad av väktare i butik och väntar på polis?

Alla besvarade frågor (96552)