HÄKTNING MED RESTRIKTIONER FÖR GROVT NARKOTIKABROTT

FRÅGA
Min son på 19 år har nu suttit häktad i 3 veckor med restriktioner för grovt narkotikabrott. Hur länge behövs restriktioner? Jag som mamma mår ju dåligt över att inte på något sätt kunna kontakta min son. Vad kommer han dömas till? Tänker att han är såpass ung och att hamna i fängelse i så tidig ålder inte kommer göra honom någon tjänst utan tvärtom. Mvh en förtvivlad mamma
SVAR


Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Häktning med restriktioner
I din fråga framgår att din son suttit häktad i tre veckor med restriktioner.

Huvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen (24 kap. 5a § rättegångsbalken, RB). Frågor om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren ( 6 kap. 3 § häkteslagen).

Det finns ingen fastställd tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad med restriktioner. Utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt och inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Det innebär att det sker en avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade, gentemot risken för att utredningen försvåras.

Vad kan ni göra?
Din son kan överklaga tingsrättens beslut om att bevilja restriktioner ( 9 kap. 5 § 6 p. RB). Jag skulle rekommendera att din son tar kontakt med sin försvarare, ifall han inte har tilldelats någon försvarsadvokat så kan han begära en (21 kap. 3 a § RB). Det är även möjligt för dig och din son att göra en JO-anmälan, där ni kan argumentera för att restriktionerna inte varit proportionerliga eller nödvändiga.

Grovt narkotikabrott
Regler om narkotikabrott hittas i narkotikastrafflagen (NSL).

Den som begår narkotikabrott och narkotikabrottet med hänsyn till narkotikans art, mängd och omständigheterna i övrigt bedöms som grovt döms man lägst två och högst sju år (3 § NSL).

I ditt fall är din son är misstänkt för grovt narkotikabrott.

När en påföljd bestäms tar domstolen hänsyn till flera olika omständigheter som, t.ex. en persons ålder, och om personen är straffad sen tidigare. Det är således en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna göra den bedömningen. Straffet för grovt narkotikabrott är lägst två år och högst sju års fängelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (266)
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?

Alla besvarade frågor (98495)