Häktning i hovrätten

FRÅGA
En person som är dömd till fängelse för grov misshandel har överklagat. Med planerad rättegång. Har fått information om att rättegång är framflyttad och att person sitter i häktet. Kan det stämma? Kan man placeras i häktet under fängelse tiden. Och i såfall vad kan hänt då?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag tolkar dig som att tingsrätten har dömt till grov misshandel men att denna dom har överklagats till hovrätten. Och din fundering är om personen kan sitta i häktet efter tingsrättens dom. Först tänkte jag ta upp de olika häktningsgrunderna som finns i svensk rätt och sedan gå in på det aktuella fallet.

Häktningsgrunder

I Sverige häktas personer på en av dessa grunder om det finns sannolika skäl för att personen har begått brottet.

Recidivfara: innebär att man ska hindra den misstänkta för att begå framtida brott. För att denna ska få användas krävs det att den misstänkta fortsätter med sin brottsliga verksamhet, alltså samma som han kan ha befarats begått.

Kollusionsfara: handlar om att den tilltalade försvårar en förundersökning eller förstör bevis. När en förundersökning är klar föreligger ofta inte denna häktningsgrund eftersom att bevisen redan då ska vara säkrade.

Flyktfara: Denna grund finns till för att man ska kunna säkra att personen inte försvinner innan ett fängelsestraff kan verkställas.

"obligatorisk häktning" Om en person begår ett brott vars lägsta straff är 2 års fängelse så ska domstolen häkta om inte den misstänkta kan visa att det är inte behövs, vilket ofta är väldigt svårt.

Det aktuella fallet

När en dom inte längre går att överklaga så säger man att den vinner laga kraft. Det innebär att man först då som straffet ska verkställas. Exempelvis betala böter eller fängelsestraffet påbörjas. Innan en dom vinner laga kraft är man inte dömd, en domstol kan ha gjort en dom men det innebär inte att den står fast (att den har laga kraft).

En dom kan vinna laga kraft på två sätt antingen genom att tiden för att överklaga löper ut eller att en högre instans (nästa domstol i ordningen) väljer att inte ta upp frågan. Först då blir "straffet verklighet". I det här fallet så är det först då som personen ska flyttas till fängelse.

Om personen frias i hovrätten så kan man få ersättning ifrån staten för den kränkning häktningen har inneburit.

Om personen döms räknar man istället av tiden man suttit häktad ifrån straffet.

Vad har hänt

Det jag antar har hänt är att den åtalade har överklagat till hovrätten och att de har valt att ta upp frågan och att någon av häktninsgrunderna föreligger och därför är hen fortfarande häktad.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Sara Bohlin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (133)
2019-03-19 När kan en polisman gripa en misstänkt?
2019-03-17 Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?
2019-03-11 Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?
2019-03-03 Kan åklagaren överklaga ett häktningsbeslut?

Alla besvarade frågor (66981)