Häktning efter fällande dom. Vad gäller?

Hej! Min pojkvän har suttit häktad sen i Juni för grovt bedrägeri, rättegången har börjat och den ska vara färdig till den 20e December. Min fråga är då, finns det en chans att han kan bli fri från häktet om han blir dömd? Och sen infinna sig själv på anstalt.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Allmänt om häktning

Den bestämmelsen som aktualiseras i ditt fall går att hitta i rättegångsbalken (RB) 24 kap. 21 §. Av denna bestämmelse följer att om den tilltalade döms för brottet ska rätten även pröva om den tilltalade ska stanna kvar i häktet tills dess att domen vinner laga kraft.

För din pojkväns del innebär det alltså att om domstolen anser att ingen av häktningsreglerna gör sig gällande i hans fall, kan han släppas på fri fot tills dess att det blir dags för honom att inställa sig på anstalten för att avtjäna sitt straff.

Häktningsreglerna

Det finns fyra häktningsregler och den huvudsakliga häktningsregeln återfinns i RB 24 kap. 1 §, stycke 1.

Att den som häktas är på sannolika skäl misstänkt,Misstanken måste vidare avse ett brott för vilket ett års fängelse ingår i straffskalan,Någon av de tre häktningsskälen föreligger. Det ska alltså finnas en risk för att den tilltalade:Avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara),Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (kollusionsfara), ellerFortsätter att begå sin brottsliga verksamhet (recidivfara)Att häktning inte framstår som oproportionerligt, ochAtt det inte kan antas att den misstänkte antas kommer att dömas till böter.

Vad gäller i ert fall?

Då jag inte har någon närmare insyn i din pojkväns fall kan jag endast göra en generell bedömning utifrån de omständigheter du har gett mig. Om din pojkvän döms för grovt bedrägeri utgör inte den första förutsättningen något hinder. Beträffande den andra förutsättningen ska rätten vid sin bedömning ta hänsyn till det straff som faktiskt har valts. Så om din pojkvän döms till fängelse i ett år eller mer måste även denna förutsättning anses uppfylld. Angående den tredje förutsättningen måste givetvis en bedömning i det enskilda fallet göras, men det finns en möjlighet att rätten exempelvis bedömer att det finns en risk att din pojkvän inte kommer inställa sig till anstalten när det är dags för honom att avtjäna sitt fängelsestraff. Om din pojkvän skulle dömas för grovt bedrägeri aktualiseras påföljden fängelse, vilket innebär att den femte förutsättningen inte heller utgör hinder för häktning. Häktningen får inte heller framstå som oproportionerlig. Alltså, häktningen måste alltså stå i rimlig proportion till vad som finns att vinna med åtgärden och då jag saknar kännedom om de närmare omständigheterna i din pojkväns fall kan jag inte uttala mig om denna förutsättning är uppfylld eller ej.

Sammanfattningsvis

Om din pojkvän döms för grovt bedrägeri kan det finnas en chans för honom att släppas fri till dess att han ska inställa sig på anstalt för att avtjäna sitt fängelsestraff. I slutändan är det dock en bedömning som rätten måste göra beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min bedömning kan det dock finnas en risk att rätten kan komma att anse att det finns ett behov att hålla honom häktad tills dess domen vinner laga kraft och han kan avtjäna sitt straff.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och lycka till.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”