Häktad – för vad?

FRÅGA
Hej! Min lillebror häktades i söndags. Han är 22 år. Kommer vi att få reda på om han dömts för något eller hur tar vi reda på det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan utfärdas i två situationer: antingen när en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott med som har ett straffminimum på minst ett år (24 kap. 1 § RB) eller så har gärningsmannen dömts för brottet men rätten anser att det finns skäl att behålla denne i häktet tills det att straffet kan verkställas (24 kap. 21 § RB).

Som jag tolkar din fråga har din bror inte dömts än. Den häktade har alltid rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslutet, såsom vilket brott han är misstänkt för (24 kap. 9 a § RB). Således borde din bror vara medveten om vilken grund han sitter häktad för. Har inte åtal väckts än, kommer det troligen väckas inom en kort tid. I åtalet ska en gärningsbeskrivning finnas där det tydligt ska framgå vilken gärning som åklagaren vill döma till ansvar för (45 kap. 1 och 4 §§ RB). När åtalet är väckt är också förundersökningen avslutad, vilket gör att du kan begära ut den (18 kap. 1 § offentlighets-och sekretesslagen, 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen).

Om ni inte kan få prata med din bror i häktet och åtal inte har väckts, skulle jag kontakta den offentliga försvarare som ska vara utsedd åt honom (21 kap. 3a § RB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98575)