HAK och HÖK fem år efter brottet

2019-07-21 i Förundersökning
FRÅGA
Om en person misstänks ha begått ett brott för 5 år sedan. Kan polisen avlyssna personens telefon 5 år efteråt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av rättegångsbalken (RB).

Varken hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (ofta benämnt HAK) eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (–.– HÖK) har någon särskild tidsmässig begränsning i hur långt efter att brottet begåtts som åtgärderna får vidtas, utan så länge en förundersökning bedrivs kan HAK och HÖK användas i de fall kraven för dessa åtgärder är uppfyllda. I de fall brottet exempelvis är preskriberat (enligt 35 kap 1 § brottsbalken) kan givetvis sådana omständigheter förhindra en förundersökning, och att HAK och HÖK används. Såväl HAK som HÖK kan avse kommunikation bakåt i tiden, vilket rent praktiskt förutsätter att uppgifterna sparats av telefonoperatören eller motsvarande aktör (27 kap 18–19 § RB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (389)
2019-11-22 Måste jag svara på frågor vid förhör?
2019-11-11 Husrannsakan vid tips om dopningsbrott
2019-11-05 Misstänkt för brott – vad kan jag göra?
2019-10-31 Vad händer om polisen inte hittar bevis mot en misstänkt?

Alla besvarade frågor (74748)