Hade ordningsvakten rätt att avlägsna mig?

FRÅGA
Jag sitter på en stol i en galleria och det finns en restaurang där och jag har frågat om jag får sitta där och jag får det. Sen kommer en ordningsvakt och slänger ut mig och säger att jag får inte sitta där för dom. Men när jag säger att jag frågat om jag fått sitta här så bryr sig inte ordningsvakten och han slänger ut mig ändå och då får jag inte gå in fören dagen efter. Får dom göra så?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller att avvisa eller avlägsna personer från en plats har ordningsvakter samma befogenheter som poliser. Dessa befogenheter framgår av 13 § polislagen, som inleds så här:

Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.

För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från en plats krävs alltså att personen stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Jag känner inte till vad som var orsaken till att ordningsvakten avlägsnade dig från gallerian, men att enbart sitta på en stol vid en restaurang är givetvis inte tillräckligt för att störa den allmänna ordningen. Om du exempelvis satt och sov i restaurangen, eller om du var högljudd och störde andra restauranggäster, så hade ordningsvakten troligtvis rätt att avlägsna dig. Om du däremot inte betedde dig på något särskilt ordningsstörande sätt, så har ordningsvakten överskridit sin befogenhet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll