Häck som inte är välskött - vad gäller?

2016-07-26 i Fastighet
FRÅGA
För ca. 10år sedan planterade grannen en häck ca. 1m in på sin tomt.Grannen skötte häcken de första 7-8 åren men sedan ngt år är häcken oklippt på den sida som vätter mot vår tomt. Kan vi begära att grannen ska klippa sin häck?Efter begäran vänta 6mån och sedan be ngn klippa den och skicka faktura till grannen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I jordabalkens (JB) 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Om du anser att häcken som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att sköta häcken ordentligt, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan klippa häcken, vilket precis som du nämner har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Således har du en rätt att begära att grannen ska klippa sin häck.

Fortsättningsvis vill jag påpeka att klippningen av häcken ska göras med stor försiktighet, för skulle häcken dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av häcken kan befaras medföra skada av betydelse för grannen).

Vad gäller vem som betalar för klippningen av din grannes häck som hänger över på din tomt innehåller JB inga bestämmelser som ger dig någon rätt att kunna begära ersättning av den kapade häcken från din granne. Det får du med andra ord bekosta själv.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (528)
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur

Alla besvarade frågor (88254)