FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet07/06/2017

Häck på tomtgräns kan vålla problem

Vem har rätt att sköta vårda häck som står delvis helt på vår tomt och dels mitt på gräns. Har anlitat lantmäteriet som gjort gränsmätning finns dokumenterad. Detta gjordes p.g av ägarbyte av granne. Nya grannen anser att häcken ägs av dem vilket användes som försäljningsargument vid köp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ska sköta häcken?

Vem som har rätt att sköta häcken är framförallt häckens ägare. Fastighetsgränser och gränsmarken har stor betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan. Det är gränserna som bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad det är man äger. Att veta gränsens läge är en indikation på vad man får göra och inte göra när det kommer till bland annat bygglov, uppsättning av staket eller som i detta fallet, hantering och plantering av häckar.

Det kan vara svårt att hitta gränsmarkeringarna själv på marken. Med hjälp av kartor, uppgifter från tidigare ägare eller kontakt med kommunen går det oftast att ta reda på var någon markering finns eller var delar av en gräns är tydlig. De har oftast en detaljplanering på områden och därifrån kan ni få mått på er tomt.

Vem äger då häcken?

Troligtvis så är det ni som är ägare till häcken eftersom den största delen befinner sig på er tomt. Det går att äga en häck gemensamt om den står på tomtgränsen. Det är oftast i dessa situationer som det vållar problem. Bästa sättet att slippa bråk vid tomtgränsen är att ha en öppen dialog med granne och komma överens om hur den ska hanteras.

Vad får ni då göra?

Enligt 3 kap 1 § Jordabalken ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta hänsyn till sin omgivning. 3 kap 2 § JB säger att om en rot eller gren tränger in på din tomt från din grannes och det medför olägenhet för er, får ni ta bort denna grenen eller roten. Om den ägs gemensamt bör ni då alltså upplysa er granne så att denne får tillfället att yttra sig.

Huruvida exempelis grannen får låta häcken växa hur hög som helst finns det inga regler om så länge häcken står på grannes tomt. I Sverige får man ha väldigt höga häckar utan att det strider mot lagen. Det enda undantaget är att häcken inte för skymma för trafiksikt. Står den mitt på tomtgränsen så förstår jag att det kan vålla en del problem. Då är det helt enkelt så att ni behöver komma överrens om hur häcken ska skötas. Högsta domstolen har uttalat sig i praxis där en häck var planterad på tomtgränsen mellan två fastigheter. Domstolen ansåg att fastighetsägaren hade en skyldighet att se till att häcken inte orsakade olägenhet. Enligt allmänna grannelagsrättsliga principer, som kommer till uttryck i 3 kap 1 § JB, måste den som brukar en fastighet ta skälig hänsyn till sin granne. Inte endast positivt handlande utan även underlåtenhet att handla kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser, tex överenskommelser. Vad som i sådant hänseende kan krävas av en fastighetsägare eller annan brukare av en fastighet måste avgöras efter vad som enligt ett objektivt bedömande framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Kan ni då kräva att grannen sköter häcken om den ägs gemensamt?

Nej det kan ni inte. Tyvärr finns det inga lagregler än de ovan som reglerar området. Utan ni får helt enkelt försöka komma överens om ni inte kommer fram till vem som äger häcken.

Kan ni då göra vad ni vill med häcken om den ägs gemensamt?

Det kan ni egentigen inte heller. Den del som sticker in på er tomt kan ni göra vad ni vill med. Men vill ni göra åverkan på den del som tillhör grannen måste ni försöka komma överens.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”