Grundlagsstadgat skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp

FRÅGA
Är man skyldig att lämna urinprov för att få åka ut på praktik i skolan bara för att man har åkt fast vid ett annat tillfälle tidigare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller urinprovet stadgas det i 2 kap. 6 § i regeringsformen att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Med andra ord är huvudregeln inom svensk rätt att man inte kan tvinga någon att t.ex. genomgå en läkarundersökning eller dylikt. Denna bestämmelse torde även ta sikte på lämnande av urinprov. Om jag uppfattat din fråga rätt vill arbetsplatsen där du avser att göra din praktik att du ska lämna ett urinprov för att få praktisera där. Varken en arbetsgivare eller skola kan tvinga dig att lämna ett urinprov, däremot har arbetsplatsen rätt att neka dig en praktikplats om du vägrar att gå med på detta. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att de inte kan tvinga dig att lämna urinprov, men du får eventuellt vara beredd på att nekas en praktikplats om villkoret för denna är ett lämnat urinprov.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (236)
2020-10-21 Provtagning för ADHD-medicin
2020-10-02 ​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn

Alla besvarade frågor (85497)