Grunder för husrannsakan

2017-03-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Får polisen genomföra en husrannsakan för att dom misstänker att ett brev har skickats till lägenheten som enligt dom skulle innehålla kokain. Räcker det för en husrannsakan hos en tidigare ostraffad person?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller husrannsakan finns det två huvudsakliga typfall; reell och personell.

Den personella husrannsakan innebär att polis istället hämtar en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras. Detta sker i normalfallet hos den eftersökta personen, men om det finns synnerlig anledning att anta att personen finns någon annanstans, får även detta ske. Med synnerlig anledning avses här att man har en konkret omständighet som påvisar att polisen kan förvänta sig att hitta personen på den specifika platsen.

Den reella husrannsakan, som är intressant i ditt fall, innebär att polis bereder sig tillträde till hus, rum eller förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag för att hitta bevis. För att en sådan ska vara aktuell krävs skälig misstanke om att brott med fängelse som påföljd har begåtts. Polisen får även bereda sig tillträde till platsen där brottet begåtts för att beslagta föremål eller om det finns synnerlig anledning att anta att föremålet finns någon annanstans, även gå till andra platser.

Lite beroende på hur brevet med kokain hamnade där det hamnade, får vi titta på antingen narkotikastrafflagens 1 § i punkterna 4 och 6 eller på lagen om straff för smuggling 6 §. Båda lagrum har fängelse med i straffskalan, vilket betyder att de omfattas av de brott som kan ligga till grund för en reell husrannsakan.

Om polisen då har skälig misstanke om att det aktuella brottet har begåtts, har de möjlighet att genomföra husrannsakan. Som huvudregel ska beslut om husrannsakan fattas av polisens undersökningsledare, åklagare eller av en domstol. Om beslutet om husrannsakan inte kan vänta, får även en polisman fatta beslutet. Men de behöver alltså inte vänta på att en domstol säger att de får bereda sig tillträde, som det ibland visas i filmer.

Att personen är tidigare ostraffad ändrar inte bedömningen.

Ovanstående regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95855)