Grunder för att väcka talan (fastställelsetalan)

2017-01-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min kompis har under ett års tid fått fakturor från ett försäkringsbolag ang en livsförsäkring som hon aldrig täcknade. Varje månad har hon kontaktat dem och sagt att hon inte har någon livsförsäkring, och försäkringsbolaget har då tagit bort fakturan. Ändå fortsätter fakturorna komma varje månad. Nu vill hon stämma dem. Är det värt att stämma dem? Vad finns för risker med att stämma dem? Vad bör hon göra annars?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till att väcka talan vid domstol så gäller det att veta vad det egentligen är man vill få ut av det hela. Är det ersättning (skadestånd), eller kanske att få något fastställt? Om man är utefter att få ersättning så måste man veta vad det är man vill ha ersättning för, det måste ha uppkommit någon form av skada på grund av motpartens agerande. Eftersom din vän inte behövt betala fakturorna i slutändan så har jag svårt att se att det skulle finnas någon grund för något ekonomiskt anspråk här.

Man kan också föra en fastställelsetalan, alltså en talan om att man vill att domstolen ska fastställa visst rättsförhållande. I det här fallet skulle det då kanske vara att man vill få fastställt att din vän inte har någon livförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget. För att det ska finnas skäl för en fastställelsetalan så finns vissa rekvisit som måste vara uppfyllda (se Rättegångsbalken 13 kap. 2 §):
- Talan måste dels avse ett visst rättsförhållande, alltså det måste finnas viss rättslig grund kan man säga, och
- det måste råda ovisshet om detta rättsförhållande, vilket betyder att parterna måste vara oense om huruvida rättsförhållandet föreligger eller ej,
- ovissheten leder till nackdel för käranden (den som väcker talan)
- fastställelsetalan måste också vara lämplig i det enskilda fallet.

Det som kan sägas i det här fallet är att det inte verkar som att det föreligger någon ovisshet i egentlig mening. När din vän har påtalat fakturorna för försäkringsbolaget så har de inte bestritt något utan tagit bort dem. Det rör sig antagligen snarare om en miss i deras automatiserade system som gör att fakturorna skickas. Möjligen skulle man kunna skicka in en stämningsansökan mest för att få bolaget att ”vakna till” och rätta till problemet. Men normalt sett är det av nytta att väcka en fastställelsetalan endast om det finns en ovisshet. Föreligger ingen ovisshet så kan målet avvisas.

Viktigt att komma ihåg är att en domstolsprocess ofta både är dyr och tidskrävande och om ett problem kan lösas utan att tvista i domstol så är det alltid det bästa. Din vän bör antagligen försöka kontakta försäkringsbolaget igen och förklara att det har varit ett återkommande problem som måste lösas. S.k. bluffakturor, fakturor som medvetet skickas ut trots att den som fakturerar vet att det inte föreligger någon grund (inget avtal till grund för fakturan) kan utgöra försök till bedrägeri och ska bestridas och polisanmälas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga. Om du vill kontakta en av våra verksamma jurister så kan du göra det här.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1174)
2021-07-26 Hur går en rättegång till
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning
2021-06-29 Rätten till en försvarsadvokat.
2021-06-29 Överklaga till hovrätten

Alla besvarade frågor (94275)