Grov misshandel samt flickväns vittnesplikt

FRÅGA
Min pojkvän knivskärde en fd kompis under ett bråk som urartade i min lägenhet. Såret var ca 3-5 cm på underarmen nära armbågen och vart anhållen för grov misshandel trots att det var en olycka och han hjälpte offret med att försöka stoppa blödningen. Han är tidigare ostraffad och angav sig själv till polis direkt efter. Vad kan straffet hamna på i denna situation? Samt måste jag som flickvän vittna om detta i rättegång eller har jag någon rätt att slippa vittna mot min pojkvän? Tacksam för svar // Caroline
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Misshandelsbrottet hittar du i Brottsbalken (här) 3 kap. 5 § och nedan:

Misshandel, 3 kap. 5 § BrB:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Samt grov misshandel, 3 kap 6 §:

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Paragraferna innebär att ett antal rekvisit (krav) ska vara uppfyllda för att domstolen ska finna att misshandel eller grov misshandel har ägt rum. Misshandel innebär att någon uppsåtligen tillfogar en annan person smärta, kroppsskada, sjukdom etc. Det kan nämnas att kroppsskada och smärta bland annat tar sikte på sår, svullnader, benbrott osv. Såväl fysisk som psykisk skada avses.

Vad gäller skillnaden mellan misshandel av ”normal” grad och grov misshandel kan nämnas att exempelvis användning av tillhygge såsom en kniv kan göra att misshandeln anses grövre.

Då din pojkvän är tidigare ostraffad, hjälpte till att stoppa blödningen samt anmälde sig själv till polisen talar mycket för att straffet blir lindrigare. Det är omöjligt för mig att ge något exakt svar på hur fallet kommer bedömas, men de ovan nämnda faktorerna bör dock medföra att straffet blir lindrigare än om han inte hade agerat på det sättet efter knivskärningen.

Vad gäller din skyldighet att vittna kan rättsläget beskrivas som något oklart. Enligt 36 kap. 3 § Rättegångsbalken behöver ”närstående” inte vittna: här

För andra personer är det en plikt att vittna. Frågan är då om en flickvän räknas som närstående på samma sätt som exempelvis en mor, syskon etc. Mycket beror nog på förhållandet. Är det ett samboliknande förhållande kan mycket tyda på att du är att räkna som närstående i lagens mening. Men, återigen, rättsläget är något oklart i detta avseende och det kan vara så att du måste vittna.

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91260)