Grov misshandel

FRÅGA
Mitt ex knuffade ner mig från en trappa så jag bröt 2 revben. Sen tog han stryptag så jag tappade luften och skrek massa fula saker till mig. Sen drog han mig ner för hälften av trappan i armen och ut på gården. Jag fick blåmärken på armarna och ryggen och benen. 3 bulor i huvudet. Polisen kom för grannarna ringde när dom hörde mig skrika på hjälp. Jag undrar vad räknas detta för? Och vad för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag beklaga att du har behövt genomlida detta! Jag hoppas du mår bättre idag.

Att komma ihåg är att det är upp till domstolen att göra en bedömning av vilka brott de anser att personen gjort sig skyldig till. Mitt svar kommer endast bestå av hypotetiska åtalspunkter som en åklagare hade kunnat föra fram under en eventuell rättegång.

Den sammantagna bedömningen jag gjort efter att ha läst till bakgrundsinformation leder mig till att ditt ex eventuellt skulle kunna göra sig skyldig grov misshandel i enlighet med 3 kap. 6 § BrB.

Grov misshandel: Är brott som avses i 5 § (misshandel av normalgraden) att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Av andra stycket stadgas att ifall brottet är att anse som synnerligen grovt, döms personen för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Att du tillfogats svåra omfattande kroppsskador och fått strypgrepp som medfört att du tappat förmågan att andas är absolut sådant som hade fått betydelse i denna bedömning.

Jag funderade på om det eventuellt skulle kunna vara fråga om försök till mord i enlighet med, 3 kap. 1§ Brottsbalken (BrB), 3 kap. 11 § BrB och 23 kap. 1§ BrB. Detta förutsätter däremot att ditt ex haft uppsåt (avsikt) att begå mord utan att det kommit till fullbordan och att fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Försöksbedömningen är däremot rätt så komplex där en del faktorer måste studeras. Ifall ditt ex inte haft som avsikt att mörda dig blir inte denna brottstyp aktuell.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (464)
2022-01-26 Ansvar för berövande av annans liv - nödvärn - uppsåt - nödvärnsexcess och påföljd
2022-01-25 Polisanmäla läkare
2022-01-24 Är medhjälp till självmord straffbart?
2022-01-19 Dödsfall pga olyckshändelse i trafiken

Alla besvarade frågor (98657)