Grov misshandel?

FRÅGA
Vart går gränsen mellan grov misshandel och misshandel av normalgraden. Jag skulle stoppa ett bråk. Gärningsmannen slog undan mina ben och det var isigt ute. Jag hade typ träningsskor som var hala han grova kängor med bra stabilitet o ej hala. Med detta att jag åker i backen sparkar han mig med ett flertal sparkar mot huvudet fick sy 3 stygn ovan ögat samt lite andra skador. Jag bad dom enbart sluta bråka utan att vara provocerande. Den andra personen fick ett antal slag sparkar också. Finns misstanke på tillhygge men ej bevisat. Kränkningen är väl störst i detta gå omkring med sönderslaget ögonbryn sydd tejpad på andra skador. i ansiktet. Han hade kunnat sluta då jag ramlade i backen o inte ville slåss vilket jag sa. Men frågan är om detta är grov eller normalgraden av misshandel. Vid ett ev skadestånd vad ligger kränkningen på i detta. Det var ju ingen mordförsök men grovt i mina ögon sen den skam man har att visa sig bland folk sönderslagen. Sen den skam man utsattes för vid händelsen. Polis kom på plats o tog upp anmälan. Men är lite nyfiken på hur gränsen ligger. Persoen är känd inom polisen och väntar sedan tidigare en dom på fängelsestraff
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huruvida en misshandel är av normalgraden eller grov sker alltid efter en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i fallet. Grov misshandel återfinns i 3 kap. 6 § Brottsbalken. Att beakta vid bedömningen om misshandeln är att ses som grov nämns i 6§ om gärningen varit livsfarlig (tex. förövad med kniv, skjutvapen, sönderslagen flaska osv., här ska inte de faktiska skadorna beaktas utan snarare om gärningsmannen använt redskap som föranlett att fara för livet förelegat, tex. som att använda en pistol), om offret tillfogats svår kroppsskada (förlust av talförmåga, syn, hörsel och annan stadigvarande försämring av hälsan) eller allvarlig sjukdom. Slutligen ska beaktas om gärningsmannen visat särskild stor hänsynslöshet eller råhet (tex. misshandla ett barn, en gravid kvinna, en äldre människa osv).

Det som i ditt fall möjligen talar för att grov misshandel föreligger är att misshandeln fortsatte när du inte längre hade förmåga att värja dig, dvs. den fortsatte efter du låg ned.

Gränsen mellan grov misshandel och misshandel av normalgraden är inte så distinkt som man skulle kunna tro, utan en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter vid fallet skall göras. Detta gör att det för mig blir svårt att försöka rubricera förevarande gärning. Jag hoppas dock att du fått en något mer klar bild över hur gränsen mellan grov misshandel och misshandel av normalgraden ser ut.

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (377)
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?
2020-09-20 Preskription gällande dråp

Alla besvarade frågor (85217)