Gripen av butikskontrollant

Har en fråga. Vad får en butiks kontrollant göra. Hamnade hos en sådan. Hon tömde mina väskor själv helt av sig själv fast jag sa det inte va något. Så nu blev 2 av pojkens filmer borta som han hade med sig för att han skulle titta på dom hos sin morfar. Bara för jag hade lagt i andra filmer i väskan i affären som jag sen glömde betala all situation runt omkring som jag inte kan skriva här gör då blir det en hel berättelse. Men bara för dom låg där vid tog hon dom med automatiskt å gav till affären. Vet inte hur jag ska bära mig åt. Men får verkligen hon göra så. Är inte det polisens sak att rota igenom hela väskorna med små fack å allting

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagstöd för väktare

Vad en butikskontrollant får göra är detsamma som alla väktare och medborgare får, alltså ett s.k. envarsgripande enligt rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 § 2 st. Det innebär att envar, alltså alla, får gripa en person som begått ett brott som har fängelse i straffskalan, på bar gärning eller flyende fot. Blir man frihetsberövad så öppnar det upp för en s.k. skyddsvisitation som finns beskrivet i polislagen (PL) 19 § (som möjliggörs för andra genom PL 29§). Det innebär att man ytligt och i nödvändig utsträckning känner ovanpå kläder för att säkerställa att den frihetsberövade inte har vapen eller andra farliga föremål som kan skada antingen den som griper eller som är gripen.

Viktiga principer

Detta brukar normalt sett innebära att det inte finns någon anledning att med laga stöd genomsöka en gripen persons övriga tillhörigheter. Man kan nämligen ganska enkelt ställa medhavd väska eller liknande någonstans där personen inte kan få tag på den och använda ett eventuellt vapen. Väktare bör även iaktta flertalet principer vid sina ingripanden, t ex proportionalitetsprincipen, alltså att deras ingripanden ska inte överstiga vad som kan anses nödvändigt, och legalitetsprincipen - att inte agera utan lagstöd. I det här fallet kan det diskuteras huruvida väktaren glömt bort detta. Det är, som du säger, polisens uppgift att genomsöka personer ytterligare. Envarsgripna personer ska skyndsamt överlämnas till polis och det är alltså endast nödvändiga åtgärder som medges i lag till dess att polisen övertar eller prövar gripandet.

Beslagtagna tillhörigheter

Kan inte väktaren styrka att du stulit filmerna från butiken där du blev gripen ska du självfallet få tillbaka de tillhörigheter som felaktigt avlägsnades från din väska! Om jag vore du så skulle jag kontakta polisen och kräva tillbaka detta. Hur du kompenseras för detta beror på ganska många saker som jag just nu har svårt att besvara. Dels beror det på huruvida du kan styrka att de felaktigt tog saker som du ägde. Dels beror det även på om varorna togs i beslag av polisen. Togs filmerna i beslag och har förverkats, alltså förstörts, så kan polismyndigheten betala ut ersättning för det felaktiga beslaget. Det beror alltså lite på vart filmerna har hamnat för att du ska veta mot vem du ska rikta kravet. Börja med att göra efterforskningar hos polisen. De ska veta vad som togs i beslag respektive återlämnades till butiken.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”