Grindstugor och avstånd från tomtgräns.

2017-09-30 i Fastighet
FRÅGA
HejJag har hört att det finns en lag från tidigt 1900-tal avseende byggande av grindstugor. Som jag har förstått det så är har inte grindstugor samma restriktioner vad gäller avstånd från grannar och tomtgräns. Min fråga är om det stämmer att det finns en lag avseende grindstugor och var hittar jag den i så fall?Med vänlig hälsningAnneli
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Idag regleras hur och var byggnader får uppföras i Plan och Bygglagen(2010:900). Där regleras vilka byggnader som är bygglovspliktiga och inte, och hur en bygglovsansökan ska bedömas. I den stadgas bland annat att vissa byggnader får uppföras utan bygglov om de är mer än 4.5 meter från tomtgränsen, 9 kap 4 §, 4 a § PBL . Detta är den lagstiftning som idag är giltig rörande byggnader och deras placering och den som ligger till grund för bedömningar, skulle du ha ett mer akademiskt intresse av grindstugornas reglering kan det vara möjligt att se på förarbetena till den nuvarande lagstiftningen och se vilken lag de upphäver och göra på motsvarande sätt med denna lagen tills du närmar dig den period då grindstugor uppfördes. Även om denna lag skulle kunna ha förblivit oupphävd under alla dess år skulle rättsprincipen om lex posterior, att senare tillkommen lagstiftning går före äldre, göra att den nyare lagstiftningen äger tillämplighet över den äldre.


Jag hoppas jag kunde vara till hjälp, skulle du ha fler frågor är du åter välkommen till Lawline.

Björn Gunnarsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (577)
2021-07-21 Vad gäller vid nyttjande av samägt fritidshus?
2021-07-21 Kan pantbrev överföras utan kostnad? Vad kostar lagfart?
2021-07-16 Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?
2021-07-16 Får man ta bort grenar på en grannes träd som växer in på en tomt?

Alla besvarade frågor (94588)