FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet23/12/2017

Grenar som hänger över tomtgränsen

Jag behövde lägga om taket på mitt uthus, som hade börjat läcka. Nu har jag hamnat i en kontrovers med mina grannar om att firman som lägger om taket behövde ta ner lite växtlighet (som hantverkarna beskrev som mest sly, alltså inga riktiga träd) för att kunna utföra arbetet och de tog naturligtvis inte bort mer än vad som behövdes. Växtligheten fanns på grannens tomt men grenar låg över taket på mitt uthus. Nu hör det till saken att huset jag bor i är ganska gammalt då reglerna för hur nära en tomtgräns bebyggelse får finnas uppenbarligen var annorlunda. Tomtgränsen går i princip vid baksidan på mitt uthus så det fanns ingen möjlighet att lägga om taket utan att gå in på grannens tomt. Jag fick naturligtvis ta bort de grenar som låg på mitt uthustak men det skulle vara intressant att veta hur rättigheter och skyldigheter för respektive part ser ut i ett sådant här ärende. Har mina grannar inga skyldigheter att ta bort växtlighet som skadar min egendom, det är ju självfallet så att de grenar som låg på mitt uthustak har förvärrat skadorna på taket. Nu vill grannarna att jag ska bekosta ny växtlighet. Om jag har den skyldigheten skulle jag vilja veta om de kan kräva mer än motsvarande det som fanns där ursprungligen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Trädägarens skyldighet att ta bort grenar

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken. Däri finns specifikt regler om gren eller rot som tränger över tomtgränsen från område intill denna. Fastighetsägare har vid nyttjande av sin fastighet en skyldighet att ta hänsyn till sin omgivning (3 kap. 1 § jordabalken). Lagregeln är dock framförallt tillämplig när en granne bedriver störande verksamhet. I ditt fall har grenarna skadat din egendom och då finns möjligheten att väcka skadeståndstalan för den sakskada som uppstått (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Grannes rättighet att ta bort grenar

Om grenar tränger över tomtgränsen till din fastighet från grannens fastighet och detta orsakar olägenhet för dig får du ta bort dessa. Du måste dock först ge ägaren till tomten som träden står på möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne (3 kap. 2 § jordabalken). I detta fall har du tagit bort grenarna utan att först ge din granne en möjlighet att själv ta bort grenarna. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för grannen. Vidare kan du bli ersättningsskyldig om träden dör som ett resultat av ditt handlande. Du kan alltså bli skyldig att bekosta ny växtlighet om träden dött på grund av ditt handlande. Ersättningsskyldigheten är endast för den skada som uppstått, inte mer än det.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns ingen skyldighet för grannen att ta bort grenarna men det finns en rättighet för dig att göra det om du först uppmanat grannen att göra det själv och den inte gjort det. Vidare finns en skadeståndsskyldighet för din granne om grenarna orsakat skada men det finns även en skadeståndsskyldighet för dig om ditt handlande orsakat sakskada för din granne, exempelvis genom att träden dött.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Tveka inte att göra av dig igen om du har ytterligare funderingar.

Med Vänliga Hälsningar,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000