FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet20/06/2022

Grenar över grannar. Måste jag såga ned de grenar som hänger ned på grannens fastighet?

Grannen vill ta bort några grenar som hänger över deras uteplats. Jag har tagit ut arborister och förklarat deras önskemål och mitt eget behov av trädet. Jag har berättat för grannen att det kostar 3000-3500, och grannen är inte intresserad av att vara med och dela på kostnaden. Hotar nu med att ta ner de grenar de vill och hänvisar till jordabalken och tänker göra det nu i september. Trädet står i deras yttersta hörn och påverkar inte deras hus, utan det klibbar på deras bord och stolar. Ingen av oss har kompetens att klippa/såga utan att trädet riskerar att bli dåligt. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Lagar

Den lag som reglerar stora delar av fastighetsrätten är jordabalken (1970:994) [cit. JB]. I 3 kap. JB hittar vi bestämmelser som reglera förhållandet mellan grannar som har fastigheter vid varandra. Dina grannar har rätt att klippa ned rötter och grenar som hänger ned på deras fastighet som inte tillhör dem, se 3 kap. 2 § JB. Däremot har du som ägare till växten/trädet enligt samma bestämmelse rätt att i första hand klippa ned grenen själv, innan grannen gör det. Detta förutsätter att åtgärden att klippa ned grenarna kan medföra skada av betydelse för dig, se 3 kap. 2 § första stycket JB.

Vad kan jag göra?

De valmöjligheter du har i denna situation är ganska begränsade ur ett rättslig perspektiv. Vad du kan göra är att på egen hand rätta till och försöka lösa så att trädet inte längre hänger ned på grannens tomt. Så du kan göra det som går från din sida för att grenarna inte längre hänger över på deras uteplats. Det du tyvärr inte kan göra är att kräva grannen att dela på kostnaderna för avhjälpande av nedhuggningen.

Jag hoppas du fick svar på de frågor du hade. Om du skulle komma på fler frågor eller att nya funderingar dyker upp så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,


Axel StenquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?