FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/05/2018

Grenar och rötter som trängt sig över tomtgräns

Min granne har enorm björk c:a ½ meter från tomtgräns till mig, vars grenar och rötter växer över till min tomt och tar död på min växtlighet. Har jag laglig rätt att avlägsna dessa, då grannen vägrar göra det själv, trots uppmaning från mig ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I Jordabalken (JB) 3 kap hittar du regler om grannars rättsförhållande.

Grannar ska visa skälig hänsyn mot varandra
Enligt JB 3 kap 1§ ska var och en visa skälig hänsyn till sin omgivning vid utnyttjande av sin och andras fasta egendom. Detta innebär till exempel att den som utnyttjar sin tomt genom att odla växtlighet ska se till att andra grannar inte besväras av detta.

Grenar och rötter som tränger sig över tomtgräns
I JB 3 kap 2§ regleras specifikt regler kring grenar och rötter som tränger sig över tomtgränsen. Där anges att om grenar och rötter tränger sig över tomtgränsen och orsakar olägenhet får ägaren till tomten där grenarna och rötterna trängt sig in ta bort dessa. Dock ska alltid trädets ägare, dvs. ägaren till tomten som träden står på, först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet av grenarna och rötterna kan befaras medföra skada för denne. Trädets ägare ska få skälig tid på sig att ta bort grenarna och rötterna, vilket enligt tidigare domar har ansetts vara cirka sex månader.

Eftersom din grannes björk orsakar en olägenhet för dig, genom att dess grenar och rötter tränger sig in på din tomt och tar död på din växtlighet, har du rätt att åtgärda problemet genom att ta bort dessa rötter och grenar. Dock ska din granne ges möjlighet att först själv ta bort grenarna och rötterna. Tiden han har på sig är cirka sex månader från den dag du uppmanade honom att åtgärda problemet. Om det har gått längre tid än så har du alltså rätt att ta bort de grenar och rötter som trängt sig in på din tomt.

Det är dock viktigt att påpeka att du inte får ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt som gör så att björken dör av ingreppet. Skulle björken dö som resultat av dina ingrepp kan du bli skyldig att betala skadestånd. Ett tips är därför att anlita någon som arbetar professionellt med att beskära träd.

Överenskommelse mellan grannar
Det bästa vore såklart om du och din granne kom överens om skötseln av trädet eftersom ni då skulle slippa vara i konflikt med varandra.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du och din granne kan nå en överenskommelse. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?