Grenar går över på grannens tomt

2019-07-30 i Fastighet
FRÅGA
Vi bor sedan 60 år på ett tomt med mycket tallar. Vi har aldrig haft problem med grannar, men nu vill nya grannen att vi sågar ner tre tallar för att en del av grenverket är på deras sida. Träden är fullt friska. Skulle man börja plocka bort grenar finns risken att träden skadas. Dessa träd ger oss också tidvis skugga, som vi vill ha. Är det rimligt att en ny granne ställer sådana krav, vad gäller!?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är uttryckligen reglerad i jordabalken 3 kap om rättsförhållanden mellan grannar, i 2 § om rot eller gren som tränger in på grannens tomt. Om grenarna tränger in på deras tomt och det medför olägenhet för dem får grenarna i regel tas bort. Du som fastighetsägare där träden står får först möjlighet att själv ta bort grenarna om det kan skada träden och det har betydelse för er, vilket det verkar ha. Du får skälig tid på dig att ta bort grenarna, runt 6 månader normalt. Om grannarna skulle ta saken i sina egna händer och kapa grenar utan försiktighet och träden skulle dö till följd av detta kan dem bli ersättningsskyldiga och även göra sig skyldiga till egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Alltså, grannen har rätt att bestämma det som går över på deras tomt. De har rätt att först begära att ni tar bort grenarna som går ut på deras tomt, då får ni skälig tid på er att åtgärda det. Om ni vägrar får grannarna göra det själva, dock ska de iaktta försiktighet. Det spelar ingen roll att tidigare granne accepterat grenarna tyvärr.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (458)
2020-03-30 Får man kapa grannars buskar om de medför olägenheter?
2020-03-25 Gåva vid en del av fastighet
2020-03-08 Är fastighetsägare och markägare samma sak?
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?

Alla besvarade frågor (78751)