FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 21/01/2015

Graviditet vid visstidsanställning

Hej,

Jag är visstidsanställd pga. s.k. "arbetstopp" 140601 - 151231. Nu har jag och min fästman blivit gravida och barnets födelsedatum är preliminärt beräknat till 150810. Vad händer med min anställning då jag kommer att gå på föräldraledighet i juli? Kan jag "spara" de kvarvarande månaderna och ta dem efter min föräldraledighet? Känns inte som att företaget har rätt att avsluta min anställning I förtid pga. föräldraledighet...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med upphör en tidsbegränsad anställning vid anställningsavtalets utgång, alltså 151231, 4 § 2 st Lag om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80#P4S2). Föräldraledigheten räknas in i arbetstiden. Du kan inte "spara" månaderna du är frånvarande från arbetet. Anställningen förlängs alltså inte på grund av föräldraledighet.

För det första kan en visstidsanställning inte avbrytas i förtid av någon part om detta inte är avtalat om innan. Det kan avtalas om uppsägning vid visstidsanställning i anställningsavtalet eller kollektivavtal om arbetsgivaren har sådant.

Din arbetsgivare har inte rätt att, även om uppsägning är avtalat, avbryta din anställning med hänvisning till att du är gravid och planerar att vara föräldraledig. I det fall arbetsgivare missgynnar en kvinna med anledning av graviditet ses det som direkt diskriminering på grund av kön, 1 kap. 1 § och 1 kap. 4 § Diskrimineringslagen (https://lagen.nu/2008:567#K1P1S1) och (https://lagen.nu/2008:567#K1P4S1).

Vidare har du rätt till föräldraledighet, 4 § föräldraledighetslagen (https://lagen.nu/1995:584#P4S1). Där stadgas att en kvinna har rätt till minst 7 veckor sammanhängande ledighet innan beräknad förlossning och 7 veckor efter förlossning.

Jag hoppas att du fick klarhet i dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Hittade du inte det du sökte?