Gränsöverskridande lån och behörig domstol

2015-12-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejOm jag lånat pengar till någon i England kan jag då stämma personen och hur går jag tillväga?Sker stämningen i England eller Sverige
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Du kan endera stämma in gäldenären (den du givit lånet till) i England, enligt engelska nationella regler för behörig domstol tillika EU-rättsliga regler, eller i Sverige enligt EU-rättsliga regler.

Utredning

För denna typ av gränsöverskridande privaträttsliga avtal gäller Bryssel 1a förordningen (se här).
Huvudregeln enligt art. 4 Bryssel 1a F. är att talan kan väckas i den medlemsstat där svaranden (alltså gäldenären i detta fall) har hemvist. Hemvist kan förenklat förklaras med den plats där svaranden bor, arbetar och kort sagt har sitt liv. Detta innebär, enligt vad som kan utläsas av frågan, att talan ska väckas i England enligt huvudregeln.

Ett undantag till huvudregeln, som blir relevant för detta fall, finns i art. 7(1a). Enligt denna bestämmelse kan käranden (alltså Du) även väcka talan vid den s.k. uppfyllelseorten för förpliktelsen. Med detta förstås den ort där gäldenären ska återbetala det lånade beloppet. Såvida någon särskilt inte avtalats kring detta får uppfyllelseorten rimligen innebära den ort där Du tar emot betalningen, t.ex. ditt lokala bankkontor. Enligt undantaget får alltså talan väckas även i Sverige, på den ort där betalningen för lånet slutligen ska erläggas.

Avslutande ord

Det är givetvis väldigt komplicerade regelverk att arbeta med. Av denna anledning arbetar svenska domstolar allt mer, i ett initialt skede, med att utreda den egna behörigheten.

Observera gärna att Bryssel 1a förordningen gäller förbindelser som ingåtts från och med 10 januari 2015. Förbindelser som ingåtts dessförinnan behandlas enligt den äldre Bryssel 1 förordningen (den enda praktiska skillnaden i ditt fall är att art. 7 istället heter art. 5).

Lycka till med ärendet och har du fler frågor så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se
Du kan även kontakta en jurist kvalificerad inom ditt område här.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86944)