Granskningen av statligt anställda

FRÅGA
Hej!Jag undrar vilket ansvar statliga myndigheter har att granska sig själva?Om t ex en projektledare på Trafikverket misstänker att ens företrädare har forcerat fram ett beslut på felaktiga grunder?Har de någon skyldighet att "anmäla sig själva"? Hur går det till i så fall?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Rättsliga förutsättningar

Den som är ansvarig att granska myndigheter är Justitieombudsmannen (förkortas JO). JO ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § första stycket regeringsformen).

Ombudsmännen ska särskilt kontrollera att regeringsformens principer om saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsormen) iakttas i domstolars och myndigheters verksamhet (3 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). I det exempel du ger kan det vara så att projektledaren har brustit i saklighetskravet när denne "tvingat fram ett beslut på felaktiga grunder".

Under JO:s tillsyn står statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och anställda vid dessa myndigheter. Under JO:s tillsyn står också andra som utövar myndighetsutövning och om det rör denna (2 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). Alltså står den projektledare hos Trafikverket som du nämner i exemplet under JO:s tillsyn.

JO:s tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från enskilda. Vem som helst kan anmäla till JO. Sedan genomför JO granskningar och undersökningar om det anses påkallat (5 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän)

Domstolar, förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten har skyldighet att lämna de upplysningar och yttrande som JO begär (13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Vanliga sekretessregler gäller inte. Grundlagen ger ombudsmännen tillgång till handlingar som förvaras hos myndigheter som inte är allmänna, som alltså vanliga medborgare inte kan begära ut.

Sammanfattning

Man kan alltså säga som så att andra anställda på Trafikverket är skyldiga att lämna de upplysningar som JO begär det, men de är inte skyldiga att JO-anmäla. Däremot får vem som helst JO-anmäla så de anställda på Trafikverket får JO-anmäla. Myndigheterna kan därför inte sägas "granska" sig själva utan det ansvarar JO för.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (32)
2020-05-31 Kan jag anmäla polisen?
2020-04-03 Nekande av prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen
2020-03-31 Blev misstänkt för narkotikabrott och skickades till ungdomshem, vilket har förstört mitt liv. Vad ska jag göra?
2020-02-26 Kan man anmäla Kronofogden till JO?

Alla besvarade frågor (80615)