Granskningen av statligt anställda

Hej!

Jag undrar vilket ansvar statliga myndigheter har att granska sig själva?

Om t ex en projektledare på Trafikverket misstänker att ens företrädare har forcerat fram ett beslut på felaktiga grunder?

Har de någon skyldighet att "anmäla sig själva"? Hur går det till i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Rättsliga förutsättningar

Den som är ansvarig att granska myndigheter är Justitieombudsmannen (förkortas JO). JO ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § första stycket regeringsformen).

Ombudsmännen ska särskilt kontrollera att regeringsformens principer om saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsormen) iakttas i domstolars och myndigheters verksamhet (3 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). I det exempel du ger kan det vara så att projektledaren har brustit i saklighetskravet när denne "tvingat fram ett beslut på felaktiga grunder".

Under JO:s tillsyn står statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och anställda vid dessa myndigheter. Under JO:s tillsyn står också andra som utövar myndighetsutövning och om det rör denna (2 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). Alltså står den projektledare hos Trafikverket som du nämner i exemplet under JO:s tillsyn.

JO:s tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från enskilda. Vem som helst kan anmäla till JO. Sedan genomför JO granskningar och undersökningar om det anses påkallat (5 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän)

Domstolar, förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten har skyldighet att lämna de upplysningar och yttrande som JO begär (13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Vanliga sekretessregler gäller inte. Grundlagen ger ombudsmännen tillgång till handlingar som förvaras hos myndigheter som inte är allmänna, som alltså vanliga medborgare inte kan begära ut.

Sammanfattning

Man kan alltså säga som så att andra anställda på Trafikverket är skyldiga att lämna de upplysningar som JO begär det, men de är inte skyldiga att JO-anmäla. Däremot får vem som helst JO-anmäla så de anställda på Trafikverket får JO-anmäla. Myndigheterna kan därför inte sägas "granska" sig själva utan det ansvarar JO för.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitieombudsmannen (JO)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo