Gränser och grannar

2016-07-28 i Fastighet
FRÅGA
Grannen har grävt på tomtgränsen å har gjort ca 40 cm stora hål som går in ca20 cm på min tomt utan tillstånd å satt staketet i tomtgränsen ! Är detta ok å gräva å kasta in gruset på min tomt ? Mao va 20 cm in på min tomt går hans cement !
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § Jordabalken ska grannar visa hänsyn till varandra, något som i ditt fall inte verkar ha skett. Enligt 3 kap. 6 § Jordabalken kan du ha rätt till ersättning enligt 32 kap. Miljöbalken. För att du ska har rätt till skadestånd, här, krävs att gruset eller grävning faktiskt orsakat skada t.ex. att en vattenledning har gått sönder.

Det är självklart att det inte borde gå till på detta vis och att din granne faktiskt kan bli tvungen att ta bort staketet eller flytta detta, 3 kap 12 § Jordabalken. Se Göta hovrätt mål nr T 1780-12, där en granne var tvungen att ta bort staket som befann sig på fel sida markgränsen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88338)