Gränsen mellan mord och misshandel?

brott mot liv och hälsa.

Hej.

Vart går gränsen för mordförsök? och grov misshandel?

1.Om någon med vilja och flit låtar någon ligga med blodförgiftning, tom neker en antibiotika, kan detta räknas som mordförsök? (man dör av blodförgiftning)

Om någon med flit vrider halsen av en, då man söker för dissektion, och en annan närvarar vid händelsen (personen ovan) . Man kan dö av kärkdissektion. Kan detta kallas mordförsök?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten i skillnaden mellan grov misshandel och försök till mord beror på uppsåtet.

Den som berövar annan livet ska dömas för mord, enligt 3:1 brottsbalken. Det framgår av lagkommentaren till 3:1 att uppsåt till mord krävs. Om uppsåt för mord funnits men tillfälliga omständigheter gjort att brottet inte fullbordats ska personen dömas för försök till mord, enligt 23:1 brottsbalken. Domstolen gör en bedömningen om uppsåt föreligger efter vad som har bevisats.

Den som tillfogar annan kroppsskada ska dömas till misshandel, enligt 3:5 brottsbalken. Om brottet anses som grovt ska personen dömas till grov misshandel, enligt 3:6 brottsbalken. Vid misshandel ska uppsåt för kroppsskada föreligga.

Vid mordförsök ligger inte grovheten i centrum, utan istället själva uppsåtet. Därför kan skadorna vid en grov misshandel vara mer livshotande än vid mordförsök. Åklagare brukar yrka på mordförsök i första hand, men det är inte alltid så lätt att bevisa uppsåt för mord. Därför brukar åklagaren yrka på grov misshandel i andra hand, då uppsåt för kroppsskada (fysiska skador) är lättare att bevisa än uppsåtet försök till mord.

Om någon med vilja och flit låtar någon ligga med blodförgiftning, tom neker en antibiotika, kan detta räknas som mordförsök? Såsom jag förstår din fråga så undrar du om vi i sverige är pliktiga att hjälpa en annan människa om denne befinner sig i livsfara eller fara för allvarlig hälsoskada? Sverige är ett av de ytterst få länder i Europa, kanske det enda landet, som inte kriminaliserar underlåtenhet att hjälpa den nödställde. Om inte man är i garantställning till den person, för då är man ansvarig att hjälpa personen som är i nöd. Kravet på garantställning syftar till att begränsa kretsen av personer som kan bli ansvariga genom underlåtenhet. Underlåtenheten att avvärja en effekt ska te sig lika straffvärd som att orsaka effekten genom handling. Ett barn, inte minst ett litet barn, är särskilt skyddsvärt eftersom det saknar eller har begränsade möjligheter att själv tillvarata sina intressen och skydda sig mot hot och risker. En självklar utgångspunkt är att barnets vårdnadshavare befinner sig i en garantställning.


Huruvida den andra frågan som du stället är ett mordförsök eller inte kan jag tyvärr inte svara på då jag inte har tillräckligt med information. Men så fort gärningspersonen försöker göra allt i sin makt (har uppsåt) till att beröva en annan person livet, är det att klassa som försök till mord. Det vanliga exemplet på en situationen som för de mesta anses stötande är ifall en person siktar och skjuter mot en person som man önskar att döda fastän man råkar missa och istället träffar väggen, då har gärningspersonen gjort allt vad som ankommer denne för att fullborda brottet men att det har varit en tillfällig omständighet (dvs väggen) som har bidragit till att handlingen inte fullbordats. Detta är då att klassa som försök till mord.


Vänligen,

Maryam NaqqarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”