Grannfastighets nyttjanderätt till vattenbrunn

2016-05-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag äger en fastighet och har nyligen anlagt en brunn (borrad) för dricksvatten. Brunnen är belägen på min fastighet och jag har själv bekostat hela anläggningen. Min granne (som saknar dricksvatten), hävdar att han har "laglig" rätt att få ansluta sig och ta vatten från min brunn (ex. via servitut eller annat avtal). Något servitut, muntligt löfte eller annan överenskommelse om att grannfastigheten skulle ha (eller få) en dylik rättighet finns inte. Min fråga är alltså om grannen på något sätt kan "tvinga till sig" rätten att få nyttja min vattenbrunn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett nyttjande av annans mark, utöver allemansrätten, kräver tillstånd. För att kunna nyttja annans mark måste man få markägarens medgivande eller ett tvingande beslut från behörig myndighet.

Värt att nämna är att det vanligtvis inte finns några formkrav för ett medgivande och därför kan det anses föreligga ett ”tyst” medgivande för de fall markägaren inte agerar om grannen, trots avsaknad av nyttjanderätt, nyttjar brunnen och detta nyttjande pågått återkommande eller under en längre tid.

I detta fall föreligger alltså varken något servitut, muntligt löfte eller annan överenskommelse om att grannfastigheten skulle ha (eller få) en sådan rättighet. Då din granne, trots detta, hävdar sin nyttjanderätt kan man som markägare ansöka om stämning och få nyttjanderätten prövad i domstol.

Om grannen nyttjat brunnen och inte rättar sig efter din begäran kan du som markägare även ansöka om särskild handräckning hos tingsrätten enligt 4 § 1 st. i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (här). Du kan då få en dom på att grannen inte får nyttja din brunn.

Även om du som markägare motsätter dig nyttjande av brunnen kan dock ett tillstånd under vissa omständigheter medges tvångsvis genom en ansökan hos lantmäteriet. En sådan omständighet kan vara att nyttjaren har ett tillräckligt starkt behov av att nyttja brunnen och att hans egen fastighet inte kan fungera ändamålsenligt utan sådan rätt. Det är i så fall grannen som får ansöka om detta och påvisa behovet av att få använda brunnen.

Innan ni ger er in i en rättegångsprocess bör ni dock försöka lösa tvisten själva och alternativt kontakta en erfaren jurist. En juridisk process kan bli långdragen och väldigt kostsam.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag har en angränsande fråga: Vi har en sommarstuga där vi hade servitut på vatten från en granne, när dennes son köpte det närmsta grannhuset så fortsatte vi att ta vatten därifrån - dock utan att det fanns servitut på det. Sedan har grannhuset sålts till nya ägare och vi har fortsatt på samma väg att vi mot en ersättning har fått ta vatten från deras egna brunn. Det har fortgått många år, första servitut fick vi 1964 och vi har alltså tagit vatten från den "nya" brunnen i kanske 20 år. Nu funderar vi på att sälja och då säger grannarna att de som vi säljer till nog inte kan räkna med att få fortsätta att ta (läs köpa) vatten från deras brunn. Har de rätt att göra så?
2020-10-20 18:37
Ser just att jag formulerat mig klantigt: Vi hade alltså servitut hos en granne som bodde längre bort. När sonen bildade egen familj flyttade han till det hus som gränsar till vårt. Då bytte vi och tog vatten från hans brunn i stället, men servitutet följde inte med - det var ju till den pappan som bodde längre bort på en annan tomt. Men i minst 20 år har vi alltså tagit vatten från närmsta grannen, utan servitut och med ägarbyte som har skett. De nuvarande ägarna har ägt huset, och brunne, i kanske 15-20 år och det är alltså så länge vi tagit vatten där utan att ha haft ett servitut.
2020-10-20 21:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85229)