FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/05/2016

Grannfastighets nyttjanderätt till vattenbrunn

Hej,

Jag äger en fastighet och har nyligen anlagt en brunn (borrad) för dricksvatten. Brunnen är belägen på min fastighet och jag har själv bekostat hela anläggningen. Min granne (som saknar dricksvatten), hävdar att han har "laglig" rätt att få ansluta sig och ta vatten från min brunn (ex. via servitut eller annat avtal). Något servitut, muntligt löfte eller annan överenskommelse om att grannfastigheten skulle ha (eller få) en dylik rättighet finns inte. Min fråga är alltså om grannen på något sätt kan "tvinga till sig" rätten att få nyttja min vattenbrunn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett nyttjande av annans mark, utöver allemansrätten, kräver tillstånd. För att kunna nyttja annans mark måste man få markägarens medgivande eller ett tvingande beslut från behörig myndighet.

Värt att nämna är att det vanligtvis inte finns några formkrav för ett medgivande och därför kan det anses föreligga ett ”tyst” medgivande för de fall markägaren inte agerar om grannen, trots avsaknad av nyttjanderätt, nyttjar brunnen och detta nyttjande pågått återkommande eller under en längre tid.

I detta fall föreligger alltså varken något servitut, muntligt löfte eller annan överenskommelse om att grannfastigheten skulle ha (eller få) en sådan rättighet. Då din granne, trots detta, hävdar sin nyttjanderätt kan man som markägare ansöka om stämning och få nyttjanderätten prövad i domstol.

Om grannen nyttjat brunnen och inte rättar sig efter din begäran kan du som markägare även ansöka om särskild handräckning hos tingsrätten enligt 4 § 1 st. i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746#P4S1). Du kan då få en dom på att grannen inte får nyttja din brunn.

Även om du som markägare motsätter dig nyttjande av brunnen kan dock ett tillstånd under vissa omständigheter medges tvångsvis genom en ansökan hos lantmäteriet. En sådan omständighet kan vara att nyttjaren har ett tillräckligt starkt behov av att nyttja brunnen och att hans egen fastighet inte kan fungera ändamålsenligt utan sådan rätt. Det är i så fall grannen som får ansöka om detta och påvisa behovet av att få använda brunnen.

Innan ni ger er in i en rättegångsprocess bör ni dock försöka lösa tvisten själva och alternativt kontakta en erfaren jurist. En juridisk process kan bli långdragen och väldigt kostsam.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”