Grannes utbyggnad förstör häck

2017-06-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min svärmor har fått en ny granne som gör ett nybygge på sin tomt. En 12,5 meter lång och 3,85cm hög vägg har byggt ända in till svärmors häck. Vid förfrågan till arkitekten som ritat huset om hur de har tänkt att väggen ska målas och underhållas? Fick vi till svar att grannen har full rätt att gå in i svärmors trädgård och ta bort häcken och staket så de kommer åt att nå muren. Svärmors häck är ca 27år gammal 2 meter hög och ca 1,5meter bred. Stämmer detta att grannen har rätt att ta bort svärmors häck?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln beträffande rättsförhållanden mellan grannar är enligt 3 kap. 1 § jordabalken (1970:994) (JB) att var och en vid nyttjande av sin fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innebär att den som vidtar en åtgärd på sin eller annans fasta egendom måste se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra. Den som ska utföra grävning eller annat liknande arbete på sin fastighet ska vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skador på angränsande fastigheter. Det torde kunna konstateras att grannen brutit mot dessa regler genom att bygga till sitt hus så nära din svärmors trädgård.

För att lösa detta problem bör ni i första hand försöka komma överens med grannen om att minska sin utbyggnad så den inte påverkar svärmors häck. Om detta inte fungerar och det är av betydande värde för er att häcken står kvar i nuvarande storlek kan ni stämma grannen genom att skicka in en stämningsansökan till grannens lokala tingsrätt. Att driva en process är dock förenat med betydande kostnader, och i första hand bör ni därför försöka komma överens med grannarna om hur ni löser detta på bästa sätt.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97674)