FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/10/2017

Grannens träd skuggar min tomt

Hej!

Jag har flyttat in i en äldre villa. Min granne har ett stort träd vars grenar växer över på min tomt och ger skugga. Till skillnad från förre ägaren så irriterar detta mig. Har jag rätt att såga ned de grenar som växer över på min tomt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka åtgärder som du kan vidta när grannens träd sträcker sig över din fastighet och skuggar delar av din tomt.

Till att börja med regleras frågor om grannars rättsförhållande i jordabalken (JB).

Grannar som nyttjar och vidtar åtgärder med sin egen eller annans fasta egendom ska se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra genom att ta hänsyn till omgivningen.
(3 kap. 1 § JB).

Om en gren tränger in på en fastighet från en annan intilliggande fastighet och detta orsakar olägenhet för fastighetsägaren, får grenen tas bort. Om borttagandet av grenen kan befaras medföra betydande skada för grannen, ska dock grannen beredas tillfälle att själv utföra åtgärden.
(3 kap. 2 § JB).

Exempelvis kan en olägenhet vara om det föreligger en risk för att grenar eller liknande medför skada eller fara på den intilliggande fastigheten eller att fastighetsägaren har svårt att nyttja fastigheten.
I ditt fall rör det sig om att grenarna från grannens träd skuggar delar av din fastighet. Detta kan dock tyvärr inte anses utgöra en sådan typ av olägenhet som faller inom bestämmelsen. Mer bagatellartade olägenheter av alldaglig natur får man försöka finna sig i och det är ofta en bedömningssak om någon blir störd av detta eller inte.

Det jag sammanfattningsvis kan rekommendera dig är att beakta den allmänna grannhänsynen och ta kontakt samt diskutera ditt problem med den berörda grannen för att försöka komma fram till en gemensam lösning. Sågar du bara olovligen ner grenarna och utan att du har diskuterat din problematik med grannen, kan detta utgöra en skada för din granne som då eventuellt kan komma att rikta ett skadeståndsanspråk mot dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000