Grannens träd skuggar min tomt

2017-10-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har flyttat in i en äldre villa. Min granne har ett stort träd vars grenar växer över på min tomt och ger skugga. Till skillnad från förre ägaren så irriterar detta mig. Har jag rätt att såga ned de grenar som växer över på min tomt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka åtgärder som du kan vidta när grannens träd sträcker sig över din fastighet och skuggar delar av din tomt.

Till att börja med regleras frågor om grannars rättsförhållande i jordabalken (JB).

Grannar som nyttjar och vidtar åtgärder med sin egen eller annans fasta egendom ska se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra genom att ta hänsyn till omgivningen.
(3 kap. 1 § JB).

Om en gren tränger in på en fastighet från en annan intilliggande fastighet och detta orsakar olägenhet för fastighetsägaren, får grenen tas bort. Om borttagandet av grenen kan befaras medföra betydande skada för grannen, ska dock grannen beredas tillfälle att själv utföra åtgärden.
(3 kap. 2 § JB).

Exempelvis kan en olägenhet vara om det föreligger en risk för att grenar eller liknande medför skada eller fara på den intilliggande fastigheten eller att fastighetsägaren har svårt att nyttja fastigheten.
I ditt fall rör det sig om att grenarna från grannens träd skuggar delar av din fastighet. Detta kan dock tyvärr inte anses utgöra en sådan typ av olägenhet som faller inom bestämmelsen. Mer bagatellartade olägenheter av alldaglig natur får man försöka finna sig i och det är ofta en bedömningssak om någon blir störd av detta eller inte.

Det jag sammanfattningsvis kan rekommendera dig är att beakta den allmänna grannhänsynen och ta kontakt samt diskutera ditt problem med den berörda grannen för att försöka komma fram till en gemensam lösning. Sågar du bara olovligen ner grenarna och utan att du har diskuterat din problematik med grannen, kan detta utgöra en skada för din granne som då eventuellt kan komma att rikta ett skadeståndsanspråk mot dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2092)
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg
2021-09-07 Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

Alla besvarade frågor (95697)