FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/11/2015

Grannens rötter tränger in på min tomt

Hur skall jag agera när grannes stora träd inkl. rötter tränger in i, på och över tomtgränsen till min tomt.

Stora besvär för mig. bla. rötter växer in under mitt hus. Grova trädstammar lutar över på min sida så det är hinder för mig att köra in på tomten. etc. Jag har talat med grannen men de vill absolut inte ta bort de växande träden. De har till och med kommit med hot om jag rör deras träd och växter. I jordabalken står det att jag har rätt att ta bort delar av träd efter att jag har erbjudit ägarna av träden att själva ta bort dem och det har jag gjort men det förändrade inget.

Vad göra? MVH


Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Precis som du upptäckt så är det Jordbalken som reglerar den här frågan.

I Jordabalkens 3 kap. 1 § slås fast att fastighetsägare är skyldig att ta "skälig hänsyn" till sin omgivning, och i 2 § står att om rot eller gren tränger in in på en fastighet och det medför olägenhet så får fastighetsägaren ta bort dessa. Om att ta bort dem kan antas medföra betydande skada för den som äger trädet/häcken/etc ska dock denne först ges tillfälle att själv ta bort roten eller grenarna. Observera här att man talar om rot och gren i lagen, stammar får man inte röra även om de hänger/sträcker sig in på er tomt.

Du ska alltså först bereda grannen tillfälle att själv ta ner det som hänger/växer in på er tomt. Detta tycks du ha gjort, men utan att det gett resultat. Jag vet inte hur länge sen det är som du bad grannen ta bort träden. Men han har rätt till skälig tid för att åtgärda problemet, och där har kring 6 månader nämnts i praxis.

Om grannen trots skälig tid inte åtgärdar problemet har du rätt att ta bort rötterna på din tomt. Däremot måste du iaktta försiktighet så du inte skadar träden mer än nödvändigt när det görs. Det är alltså inte så att minsta skada på träden innebär ett skadeståndsansvar, men man får heller inte vara vårdslös eller medvetet skada träden. När det gäller rötter så är det tyvärr så att ingrepp på rötterna ofta skadar träden. Dessutom är det svårt att innan bedöma om ett träd kommer att skadas av en viss åtgärd. Någon som professionellt sysslar med att fälla och beskära träd kan antagligen ge ett kvalificerat omdöme om risken, men säkert kan man nog aldrig uttala sig. I en eventuell tvist kommer dock din grannes skyldigheter och ovilja att hörsamma anmodan om att själv åtgärda problemet att ställas mot eventuellt skada som du orsakat. Rent generellt så om arbetet utförts professionellt och enligt vedertagen kunskap osv är risken för skadestånd inte särskilt stor. Men någon garanti finns tyvärr inte.


Min rekommendation är att du, då det gäller stora rötter, anlitar expertis om vad som behöver göras och får ett kostnadsförslag för detta, och sedan återigen talar med grannen. Kanske vill även grannen att träden ska ansas, men vill eller kan inte stå för kostnaden, och ni kan nå en samförståndslösning om ni anser det vara värt att betala för att lösa problemet?

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”