Grannen skyldig att bekosta flytt av staket och bärbuskar.

2017-07-03 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Efter en fastighetsbestämning har grannens staket hamnat ca 3 meter in på min fastighet eftersom den nya gränsen har flyttats in på hans fastighet. Det finns även självsådda askar samt bärbuskar som hamnat på min sida och en del buskar har hamnat mitt i gränsen.Jag vill ta bort det gamla staketet. Grannen hävdar att jag ska bekosta flytt av staketet och flytt av träd och buskar. Kan detta vara möjligt?Själv anser jag att jag äger staket, buskar och träd på min sida av den nya gränsen och jag gör vad vill där utan ekonomisk kompensation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är vem som äger staket, buskar och träd efter att tomtgränsen flyttats vid en fastighetsbestämning. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Det avgörande för svaret på denna fråga är om grannen äger något av det som hamnat på din sida om gränsen efter fastighetsbestämningen. I fråga om de självsådda träden kan det knappast råda någon tvekan om du har äganderätten till dessa då de befinner sig på din fastighet och grannen inte planterat dessa.

När det gäller staketet så blir 3 kap. 12 § jordabalken (JB) tillämpligt. Paragrafen innebär att grannen måste ta bort staketet om inte anläggningens borttagande eller förändring skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare. Ett staket är knappast svårt att ta bort och bör inte medföra betydande kostnader eller olägenhet för grannen.Det finns därför inget som talar mot att grannens själv måste ta bort staketet.

När det gäller buskar så är de enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § JB fastighetstillbehör och tillhör därmed fastigheten. Det finns emellertid en regel i 2 kap 4 § JB som innebär att de inte nödvändigtvis är fastighetstillbehör om tillförts fastigheten av annan än fastighetsägaren. Lagrummet åsyftar inte vem som fysiskt tillfört fastigheten föremålet utan frågan besvaras genom att utreda i vems intresse föremålet tillförts fastigheten. Det kan inte finnas någon tvekan om att grannen tillfört bärbuskarna i sitt eget intresse. Egendomen är därmed lös egendom som grannen äger och är skyldig att flytta.

Lösning

Du äger de självsådda träden ev. självsådda buskar men inte staketet och bärbuskarna grannen planterat. Det innebär att grannen måste bekosta flytt av staket och bärbuskar. Om grannen vägrar göra detta så kan du vända dig till kronofogden och begära s.k. särskild handräckning. Du måste först betala ansökningskostnaden men kan i ansökan yrka på att grannen ska betala beloppet.

Särskild handräckning ansöker du om genom att fylla i följande blankett.

https://www.kronofogden.se/38147.html

För kortare uppföljande frågor når du mig på Emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (603)
2022-01-25 Plantering av häck på gemensam tomtgräns
2022-01-24 Hur ändrar man fastighetskod från industrienhet till småhusenhet, vad kan bli problematiskt?
2022-01-15 Ingår kvarlämnat lösöre vid gåva av en fastighet?
2022-01-09 Vad bör man tänka på vid förvärv av hus på ofri grund?

Alla besvarade frågor (98658)