Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?

2021-05-05 i Fastighet
FRÅGA
Hej Våra grannar klagar på att vår ek skräpar ner, tappar löv och förstör deras bilar. En arborist har förklarat för oss att om eken skulle beskäras kraftigt riskerar den att dö. Vad kan grannen egentligen begära? Måste jag ta bort ett träd som stått på platsen långt innan våra hus byggdes för att den "skräpar ner" hos grannen. Jag tycker någonstans att det är orimligt och att man får förvänta sig att naturen uppför sig som natur och inget annat. mvh Anna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan av din fråga inte riktigt utläsa huruvida det finns grenar som växer över på grannens tomt och om det därför faller ner löv där, eller om det enbart handlar om löv som med vinden förs över till grannen. Om det är grenar som växer över på grannens tomt så har grannen enligt 3 kapitlet 2 § Jordabalken (JB) har rätt att ta bort grenar (och rötter) från en grannes träd som växer in på ens egen mark, om dessa ställer till med besvär. Det får dock bara göras på ett sådant sätt att träder inte skadas. Skulle trädet skadas på ett allvarligt sätt eller dö kan grannen bli skadeståndsskyldig.

Är det däremot inga grenar som växer in på grannens tomt utan enbart löv som blåser över finns det begränsade möjligheter för grannen att hävda något rätt att ni åtgärdar det som grannen anser är ett problem. Enligt 3 kapitlet 1 § JB finns en skyldighet för grannar att iaktta skälig hänsyn till omgivningen. Om dessa löv skulle anses utgöra ett stort besvär för din granne skulle det kunna hävdas att du inte tar skälig hänsyn till din granne genom att låta trädet stå där det står och vad som följer med det. En sådan bedömning är dock svår att göra på rak arm eftersom det är många parametrar som måste beaktas. Besväret som det skulle innebära att ta ner trädet, kostnaden för detta och hur det skulle påverka värdet på din fastighet måste ställas i relation till hur mycket kostnader och besvär detta träd innebär för din granne. Om det enbart handlar om löv som blåser ner från trädet och landar på grannens bilar har jag svårt att se att det skulle utgöra ett sådant besvär att det skulle vara skäl nog att kräva att trädet tas bort.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Fick du svar på din fråga?