Grannen har satt upp ett utespa utanför vårt sovrum, sena kvällar och hundskäll.

2018-10-30 i Fastighet
FRÅGA
Vi bor i ett lugnt villaområde sedan 20 år. Våra ny grannar sedan ett år tillbaka har placerat ett utespa 3 meter från vårt sovrumsfönster. Hur sent ut på nätterna vardag som helg måste vi stå ut med deras tjo, tjim, skrik, ropande, sjungande osv? Och hunden som skäller?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra olägenheter för människors hälsa (2 kap. 3 § andra stycket miljöbalken). En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet utfärda de förelägganden som behövs för att miljöbalken ska följas. Ett sådant föreläggande får dock inte vara mer ingripande än vad som krävs i det enskilda fallet (26 kap. 9 § miljöbalken). Ett föreläggande får förenas med vite (26 kap. 14 § miljöbalken).

Mark och Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg att det fanns skäl att förelägga en granne att hålla sina hundar inomhus på nätterna mellan 22-06 med stöd i det ovannämnda regelverket. Läs rättsfallet MÖD 2017:34. Domen är vägledande för framtida avgöranden och en kan således hänvisa till den vid en anmälan till kommunen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (441)
2019-09-30 Köpa ut delägare
2019-09-30 Kan min bror tvinga mig att betala kostnader för min pappas fastighet?
2019-09-27 Måste jag söka lagfart för min fastighet?
2019-09-26 Granne bygger på min tomtgräns, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (73715)