FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/10/2018

Grannen har satt upp ett utespa utanför vårt sovrum, sena kvällar och hundskäll.

Vi bor i ett lugnt villaområde sedan 20 år. Våra ny grannar sedan ett år tillbaka har placerat ett utespa 3 meter från vårt sovrumsfönster. Hur sent ut på nätterna vardag som helg måste vi stå ut med deras tjo, tjim, skrik, ropande, sjungande osv? Och hunden som skäller?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra olägenheter för människors hälsa (2 kap. 3 § andra stycket miljöbalken). En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet utfärda de förelägganden som behövs för att miljöbalken ska följas. Ett sådant föreläggande får dock inte vara mer ingripande än vad som krävs i det enskilda fallet (26 kap. 9 § miljöbalken). Ett föreläggande får förenas med vite (26 kap. 14 § miljöbalken).

Mark och Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg att det fanns skäl att förelägga en granne att hålla sina hundar inomhus på nätterna mellan 22-06 med stöd i det ovannämnda regelverket. Läs rättsfallet MÖD 2017:34. Domen är vägledande för framtida avgöranden och en kan således hänvisa till den vid en anmälan till kommunen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”