FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/10/2018

Grannen har satt upp ett utespa utanför vårt sovrum, sena kvällar och hundskäll.

Vi bor i ett lugnt villaområde sedan 20 år. Våra ny grannar sedan ett år tillbaka har placerat ett utespa 3 meter från vårt sovrumsfönster. Hur sent ut på nätterna vardag som helg måste vi stå ut med deras tjo, tjim, skrik, ropande, sjungande osv? Och hunden som skäller?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra olägenheter för människors hälsa (2 kap. 3 § andra stycket miljöbalken). En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet utfärda de förelägganden som behövs för att miljöbalken ska följas. Ett sådant föreläggande får dock inte vara mer ingripande än vad som krävs i det enskilda fallet (26 kap. 9 § miljöbalken). Ett föreläggande får förenas med vite (26 kap. 14 § miljöbalken).

Mark och Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg att det fanns skäl att förelägga en granne att hålla sina hundar inomhus på nätterna mellan 22-06 med stöd i det ovannämnda regelverket. Läs rättsfallet MÖD 2017:34. Domen är vägledande för framtida avgöranden och en kan således hänvisa till den vid en anmälan till kommunen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000