Grannemedgivande vid bygge av attefallshus

2018-10-02 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Vi vill bygga attefallshus närmare tomtgräns än 4,5 meter och behöver således grannemedgivande.Vår tomt angränsar till en samfällighetsförening där vi ingår, räcker det då med grannemedgivande från styrelsen för samfälligheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Regler kring bygge av attefallshus finns i plan- och bygglagen, nedan förkortat PBL.

Att bygga ett attefallshus kräver inte bygglov men kräver däremot grannemedgivande, 9 kap. 4a§ PBL. Kravet på grannemedgivande ska förstås så att samtliga berörda grannar måste lämna sitt medgivande för att det ska vara möjligt att börja bygga ett attefallshus. Det betyder att medgivandet från samfällighetsföreningen inte räcker om det är ytterligare grannar som berörs.

Att uppföra ett attefallshus kräver inte bygglov. Däremot krävs ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun för att du ska få börja bygga, 10 kap. 23§ PBL. Du måste alltså anmäla till byggnadsnämnden att du vill bygga ett attefallshus och måste sedan avvakta på ett startbesked. Det är viktigt att tänka på att grannemedgivande från samtliga berörda grannar är en förutsättning för att byggnadsnämnden ska kunna meddela det nödvändiga startbeskedet.

Alltså: innan du kan få ditt startbesked måste du ha samtliga berörda grannars godkännande. Är de fler grannar än samfällighetsföreningen måste du även inhämta dessas medgivande.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (241)
2019-04-13 Socialtjänstens rätt till hembesök
2019-04-11 Resa ensam med barn?
2019-04-06 Hej! Kan man klaga på socialsekreteraren?
2019-04-05 Anmäla socialtjänsten?

Alla besvarade frågor (68021)