Grannelagsrätt

2017-08-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag skulle för nedanstående fall gärna vilja få Er syn på begreppet "skälig hänsyn" i Jordabalken 3 kap 1 §.Jag bor i ett 1,5 plans hus med inbyggd balkong i gaveln mot väster, varifrån det fågelvägen är ca 200m till havet. Vi byggde huset för 20 år sedan. Strax efter att huset var färdigställt planterade vår granne tre lönnar på sin tomt, placerade framför vår gavel ca 1m från tomtgränsen och med inbördes avstånd ca 2m. Dessa lönnar är nu avsevärt högre än vårt hus, och de har ett tätt sammanhängande, ej genomsynligt lövverk. Vid västlig storm är det risk för att träden piskar på vårt hus, och det finns naturligtvis också viss risk för att något av dem faller på huset. Åtgärdande av därvid uppkomna skador på huset skall troligen täckas av min hemförsäkring, och förutom olägenheten med reparationer måste jag då också betala självrisken!Skugga från träden gör att mossa trivs i gräsmattan och förorsakar dessutom algpåväxt på insidan av balkongen.Jag har naturligtvis försökt att nå en överenskommelse med grannen om rimlig beskärning men hittills utan resultat. Jag har emellertid inte ännu tagit upp JB 3 kap 1 §Enligt min uppfattning har min granne här ingalunda tagit skälig hänsyn enligt JB 3 kap 1 §. Jag emotser med förväntan Ert svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att konkret svara på din fråga blir svårt då "den skäliga hänsynen" bedöms från fall till fall och utifrån de förutsättningar som då föreligger. Det finns dessutom väldigt lite rättsfall gällande detta så även det ger föga vägledning i spörsmålet. Man kan dock säga att 3:1 JB tillämpas i de fall då det inte handlar om miljöfrågor då detta reglas i miljöbalken.

Vid en tolkning av "den skäliga hänsynen" så måste en avvägning göras mellan den som nyttjar fastighetens intresse och omgivningens intresse, denna avvägning kan leda till att toleransen höjs för besvär som orsakas av en granne än om de orsakades av en utomstående.

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2076)
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?
2021-07-30 Behöver jag bygglov för att bygga pool?
2021-07-29 Vad gäller vid störande villagrannar?

Alla besvarade frågor (94413)