FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/06/2020

Granne stör sig på vår privata fest

Hej. Har privat fest i en lada 1 gång om året. Det spelas musik. Högt och lågt. Bor på privat mark. En person klagar att det låter och den personen bor 1 km ifrån mig. Närmaste granne annars är ca 6-700 meter och klagar aldrig. Kan spelas till 02-03 på natten. Det ligger skog och vatten vägen för dessa grannar. Vad gäller för mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till lawline!

I denna situation finns det inte särskilt många regler som blir aktuella, varför det inte riktigt är säkert vart gränsen går mellan vad som är tillåtet och inte. Utgångspunkten är att den som nyttjar sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § jordabalken). Det betyder att alla ska visa hänsyn till sina grannar. Regeln är väldigt allmänt hållen och svårigheten med att tillämpa den ligger i att det är omdiskuterat vad "skälig hänsyn" betyder. I det här fallet bör det handla om en avvägning mellan ditt intresse att kunna hålla en fest 1 gång om året mot grannens intresse av att inte bli störda. Alldagliga störningar måste självklart tålas av dina grannar däremot är frågan nu om de som sker under natten måste störas. Att störningen bara sker 1 gång om året talar för att det är något som borde tålas av grannen. Andra faktorer som spelar roll är t.ex. ljudnivån och hur sent på natten som störningarna sker. Bedömningen som görs är inte subjektiv vilket betyder att det inte tas hänsyn till om dina mer närliggande grannar inte stör sig eller om grannen som klagar är känslig för ljud.

Min bedömning är att festen bör vara tillåten. Det som skulle behöva en närmre titt är hur högljutt det blir under nattens gång. Eftersom denna information inte framgår av er fråga och att man inte brukar mäta ljudnivån under sin egen fest blir det tyvärr svårt att ge ett klart svar. Skulle ni båda ingå i en samfällighetsförening eller liknande rekommenderar jag starkt att ni diskuterar det här vid nästa möte. Alternativt bör du rådslå med kommunen för att undvika något missförstånd.

Med vänliga hälsningar,

Sohail NiknejadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000