Granne som röker – vad kan man göra?

2017-09-10 i Fastighet
FRÅGA
Är bostadsrättsinnehavare i en relativt liten förening (10 lägenheter) varav två är hyresrätter.Vi har en som bor i en av hyresrätterna som röker otroligt mycket och det har nu sedan en tid tillbaka börjat påverka oss andra runtomkring. Det kommer in massa röklukt i omkringliggande lägenheter och hela trapphuset luktar rök. Vi har vid flera tillfällen försökt prata med personen men han vägrar sluta röka inomhus! Vi övriga i föreningen upplever detta som ett väldigt stort problem. Finns det något vi som förening kan göra för att komma i bukt med detta problem? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Hyreslagen stadgar att utgångspunkten är att en hyresgäst ska vårda sin lägenhet väl. Dessutom ska en hyresgäst vid användningen av sin lägenhet se till att inte störa omgivningen (typiskt sett sina grannar) mer än vad som skäligen bör tålas. 12 kap. 24–25 § jordabalken

Som du märker är hyreslagen inte speciellt klargörande i vad man exakt får göra i sin lägenhet och vad grannar måste stå ut med. Frågan om rökning i flerbostadshus har därför fått avgöras i rättspraxis, dvs. i avgöranden från våra domstolar. För att sammanfatta rättsläget som framkommit i dessa domar, så kan sägas att kraven för vad grannar måste stå ut med har ställts ganska högt. Av fallen framgår att en hyresgäst normalt tvingas tåla vissa inskränkningar i nyttjanderätten av sin lägenhet på grund av tobaksrök. T.ex. tas det inte heller vanligtvis hänsyn till att en person kan vara extra känslig mot tobaksrök.

Å andra sidan skriver du att ni har försökt tala er granne tillrätta och dessutom skriver du att ni störs mycket av röken. Det kan alltså vara en god idé att vända sig till en jurist specialiserad på bostads/hyresjuridik som får titta på ert fall och avgöra om det kanske är dags att driva ett nytt fall i domstol för att ändra rättsläget. Det är nämligen så att ett flertal organisationer, däribland fastighetsägarna har verkat för att man ska ha en mer restriktiv syn på rökning i och omkring flerbostadshus. Våra jurister på Lawline företräder regelbundet människor med bostads relaterade frågor och om du önskar få hjälp med att driva er sak så går det bra att vända sig till dem på info@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97363)