Granne grävde upp min häck - brottsligt?

FRÅGA
Min nya granne sedan 1 oktober har utan samråd eller information till mig grävt upp och fraktat bort dels 15 m gemensam häck som stod på tomtgränsen dels forsythia mm två meter in på min tomt. Räknas detta som egenmäktigt förfarande? Som stöld? Som skadegörelse? Som olaga intrång? Båda våra hus är fritidshus utanför Ystad. Jag tänkte föreslå att jag varken anmäler eller begär skadestånd om grannen bekostar en 1,8 m hög mur längs den gemensamma tomtgränsen. Är det ett juridiskt korrekt förslag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt har din granne gått in på din tomt och grävt bort häck, som denne har forslat bort och slängt.

Häckar räckas som lös egendom. När någon förstör eller gräver upp häcken som i ditt fall räknas det som skadegörelse, 12:1 brottsbalken (BrB) alt. åverkan 12:2 BrB som är ett en mildare form av skadegörelse.

För att det ska räknas som skadegörelse krävs inte att föremålet är i någon annans besittning. Din granne behöver inte själv ha för avsikt att använda eller besitta egendomen, vilket han inte verkar haft när han forslade bort häcken.

Gränsdragningen mellan om det rör sig om skadegörelse eller åverkan baseras ofta på det värde som egendomen har.

Då det rör sig om 15m häck i ditt fall, skulle jag hävda att s det rör sig om skadegörelse.

Precis som du säger skulle det också kunna röra sig om egenmäktigt förfarande, 8:8 BrB. För egenmäktigt förfarande krävs att person olovligen tillgripit egendom (häck) utan att själv ha för avsikt att använda egendomen, (vilket du förklarar i frågan att han inte hade).

Menet som du får utstå pga. det egenmäktiga förfarandet omfattar inte bara ekonomisk skada utan omfattar också affektionsvärde och estetiskt värde.

Utöver det brottsliga så kan du även stämma din granne och kräva skadestånd för den skada du har lidit. Dels för den faktiska kostnaden av häcken, samt för det arbete som kan relateras till att plantera en ny.

Vad gäller muren som du vill att din granne bekostar så skulle det kunna vara ett alternativ att lösa konflikten på istället för att du anmäler honom och kräver skadestånd för skadan som har uppstått. Det är alltid att föredra att komma överens och mötas halvvägs, för att slippa dra ärendet till rätten.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och förstår det jag skriver.

Vill du ha ytterligare hjälp att formulera ihop en stämningsansökan t ex om det bli aktuellt så kan du kontakta mig så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister.

Du kan maila mig i så fall på anna.pieschl@lawline.se

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (117)
2021-01-14 Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

Alla besvarade frågor (88254)